بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه, اونجا که آخر عشقه اونجا که مرز سرابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در جواب دوستت دارم های من سکوت می کردی فکر می کزدم سنگی اما نفهمیدم تو بهتر از من حرمت این جمله را میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است موج تو اقلیم مرا گرفت ترا یافتم، آسمان ها را پی بردم ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه را خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشت تو بی هیچ امیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون می ِآید ، دود سیگار نیست ! دلم سوخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسون گر چشمای من، آی چشمای جادو جادوگر گیسو ، گیسوی تو آرامش این دستای بی سو عاشقتم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم.. بـا تقـــویــمِ پــارسال.. هیـــچ فــرقـی نمیـــکند.. وقتـی زنـــدگی.. تــا اطّـلاعِ ثــانــوی .. تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسان نیست.. گذشتَن از کسی که گذشتهِ ات را ساخته..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جـای دست روی دست گــذاشـتـن دسـت تــوی دسـتـت مــی گــذاشـتـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نگاهم تو نگاهت عاشقانست همه حرفام به قشنگی ترانست گیسوهام بازیچه ی دستای باده قلب من سرمست لحظه های شاده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان شبيــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره اي ايستــاده اي کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري نخــواهــد رسيــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــه روز ... حســــرت خواهی خـــورد ... روزی که در آغــــــــوش دیگـــــری... بــــــا فکـــــــر کردن به مــــــن... آرام می شـــــــــوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن خالی تو بر جا رختی عطری که پریده از تن روتختی سالی که بد است از زمستان پیداست آغاز هزار و سیصد و بدبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر خوبی که تنها یادت کافی است!!تا که پر کند تمام حجم تنهایی مرا...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه, اونجا که آخر عشقه اونجا که مرز سرابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در جواب دوستت دارم های من سکوت می کردی فکر می کزدم سنگی اما نفهمیدم تو بهتر از من حرمت این جمله را میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است موج تو اقلیم مرا گرفت ترا یافتم، آسمان ها را پی بردم ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه را خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشت تو بی هیچ امیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون می ِآید ، دود سیگار نیست ! دلم سوخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسون گر چشمای من، آی چشمای جادو جادوگر گیسو ، گیسوی تو آرامش این دستای بی سو عاشقتم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم.. بـا تقـــویــمِ پــارسال.. هیـــچ فــرقـی نمیـــکند.. وقتـی زنـــدگی.. تــا اطّـلاعِ ثــانــوی .. تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسان نیست.. گذشتَن از کسی که گذشتهِ ات را ساخته..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جـای دست روی دست گــذاشـتـن دسـت تــوی دسـتـت مــی گــذاشـتـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نگاهم تو نگاهت عاشقانست همه حرفام به قشنگی ترانست گیسوهام بازیچه ی دستای باده قلب من سرمست لحظه های شاده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان شبيــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره اي ايستــاده اي کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري نخــواهــد رسيــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــه روز ... حســــرت خواهی خـــورد ... روزی که در آغــــــــوش دیگـــــری... بــــــا فکـــــــر کردن به مــــــن... آرام می شـــــــــوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن خالی تو بر جا رختی عطری که پریده از تن روتختی سالی که بد است از زمستان پیداست آغاز هزار و سیصد و بدبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر خوبی که تنها یادت کافی است!!تا که پر کند تمام حجم تنهایی مرا...