بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام شب ها را به یاد او سحر کنم و تمام روز را به عشق او زندگی کنم میدانم نمیتوانم ذره ای از محبت هایش را جبران کنم چه کنم ؟ دلخوشم به همین کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت،باز آواره ي تنهايي چاهم بكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>.. ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.. دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه لــذتـی داره دعــوا کــردن بــاتـــو... اعـــصــاب خــوردیـهـایــش بــه کنـــار... نــاز کـشـیـدنـت بــه یـک دنــیــا مـیـرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها ! شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار "تو" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرا کسی از پسرا پیدا شه که این جمله رو حداقل از یه دختر نشنیده باشه ! . . . . . . . تو مثل داداشمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق یک بیماری بدخیم روحی بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم اینجا، دلم اونجا، همه ی راز و نیازم اونجا. خدایا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من جز غم دلواپسی نیست آخه قلبم مثل قلب کسی نیست من اگر مریم پاکم یا اگر گیاه هرز عشق من بیا به باورهای من عشق بورز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه “چته؟ چی شده؟ ”؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن”...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم.. تو فقط صدای خنده هایت را به دیگری نفروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که خیره رو دره، خوشیشو میده غصه میخره که حالش از همیشه بدتره دل نمیده و دل نمیبره کسی که با کسی قدم نزد تو خونه عکسی غیر غم نزد سری به قلب عاشقم نزد اونکه رو دلم زخم کم نزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد شدم سنگ شدم و سخت پسند دیگه با شنیدن دوستت دارم دلم نمیلرزه .فقط خودشو کم دارم میدونم الان حتی اگه مال منم بشه اون آدم سابق نمیشه.کاش پاش میموندم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام شب ها را به یاد او سحر کنم و تمام روز را به عشق او زندگی کنم میدانم نمیتوانم ذره ای از محبت هایش را جبران کنم چه کنم ؟ دلخوشم به همین کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت،باز آواره ي تنهايي چاهم بكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>.. ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.. دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه لــذتـی داره دعــوا کــردن بــاتـــو... اعـــصــاب خــوردیـهـایــش بــه کنـــار... نــاز کـشـیـدنـت بــه یـک دنــیــا مـیـرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها ! شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار "تو" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرا کسی از پسرا پیدا شه که این جمله رو حداقل از یه دختر نشنیده باشه ! . . . . . . . تو مثل داداشمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق یک بیماری بدخیم روحی بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم اینجا، دلم اونجا، همه ی راز و نیازم اونجا. خدایا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من جز غم دلواپسی نیست آخه قلبم مثل قلب کسی نیست من اگر مریم پاکم یا اگر گیاه هرز عشق من بیا به باورهای من عشق بورز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه “چته؟ چی شده؟ ”؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن”...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم.. تو فقط صدای خنده هایت را به دیگری نفروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که خیره رو دره، خوشیشو میده غصه میخره که حالش از همیشه بدتره دل نمیده و دل نمیبره کسی که با کسی قدم نزد تو خونه عکسی غیر غم نزد سری به قلب عاشقم نزد اونکه رو دلم زخم کم نزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد شدم سنگ شدم و سخت پسند دیگه با شنیدن دوستت دارم دلم نمیلرزه .فقط خودشو کم دارم میدونم الان حتی اگه مال منم بشه اون آدم سابق نمیشه.کاش پاش میموندم