بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای خیلیا زندگی می کردم فردا رو برای خودم زندگی خواهم کرد زخمی شدم از ناحیه دلم درکش کردم دردم داد یادش دادم بادم داد بی خیال حرف زیاد هست درد فراوان درک محدود زخم عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم كسی نمیداند: چوپان قصه ها دروغ میگفت تا... تنهایی هایش بشكند اااااااااااااااااای مردم گرگ گوسفندهای مرا هم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــتر باس کیـــــلوکیـــــلو ناز و عشــــوه بریــزه عشقش با سطل جــمع کــنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه  مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچندنمیدانم خوابهایت رابا کی شریک میشوی، اماهنوز.... شریک تمام بی خوابیهای من ،تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معین بود برام میخوند: هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره همین الانشم دیره ولی میدونم دیگه مال من نیس چون 9 بهمن ازدواج کرد اینم از عشق من ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد/خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار من از کشتی نوح و عصای موسی گذشته است ! پیامبر عشق هم که شوم تو با من مهربان نمی شوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایـــــــا... ! ! ! مـــن که غـــصـه هایـــم را ســـــر وقـــــتـــ میــــخـــــــورم... پـــــس چــــــرا خــــــــوب نمـــــیشــــــود  درد هـــــــــــــــــایــمـ ـ ـ ـ ــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اعـجـازیـسـت بـهـار لـب هـایـت بـا هـر بـوسـه کـه مـیـکـاری گـونـه هـایـم گـل مـی دهـد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام/پایندتو اسیردامت شده ام/گویندکبوتری وفادارترازطوقی نیست/طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همون عشق آریایی... منم اون مجنون!!! میخوامت دوست دارم من از دل و جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب ، هر آدمی را وسوسه می کند که برود و دیگر هیچوقت بر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ، اما خــاص بودن عشق ” تو ” … مرا هـــم خاص کرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند، و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پیوند محکمی است که فاصله نمیشناسد هرجا باشی به یادتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای خیلیا زندگی می کردم فردا رو برای خودم زندگی خواهم کرد زخمی شدم از ناحیه دلم درکش کردم دردم داد یادش دادم بادم داد بی خیال حرف زیاد هست درد فراوان درک محدود زخم عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم كسی نمیداند: چوپان قصه ها دروغ میگفت تا... تنهایی هایش بشكند اااااااااااااااااای مردم گرگ گوسفندهای مرا هم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــتر باس کیـــــلوکیـــــلو ناز و عشــــوه بریــزه عشقش با سطل جــمع کــنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه  مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچندنمیدانم خوابهایت رابا کی شریک میشوی، اماهنوز.... شریک تمام بی خوابیهای من ،تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معین بود برام میخوند: هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره همین الانشم دیره ولی میدونم دیگه مال من نیس چون 9 بهمن ازدواج کرد اینم از عشق من ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد/خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار من از کشتی نوح و عصای موسی گذشته است ! پیامبر عشق هم که شوم تو با من مهربان نمی شوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایـــــــا... ! ! ! مـــن که غـــصـه هایـــم را ســـــر وقـــــتـــ میــــخـــــــورم... پـــــس چــــــرا خــــــــوب نمـــــیشــــــود  درد هـــــــــــــــــایــمـ ـ ـ ـ ــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اعـجـازیـسـت بـهـار لـب هـایـت بـا هـر بـوسـه کـه مـیـکـاری گـونـه هـایـم گـل مـی دهـد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام/پایندتو اسیردامت شده ام/گویندکبوتری وفادارترازطوقی نیست/طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همون عشق آریایی... منم اون مجنون!!! میخوامت دوست دارم من از دل و جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب ، هر آدمی را وسوسه می کند که برود و دیگر هیچوقت بر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ، اما خــاص بودن عشق ” تو ” … مرا هـــم خاص کرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند، و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پیوند محکمی است که فاصله نمیشناسد هرجا باشی به یادتم