بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانستم ..روزی می رسد که..."تمام ما" بایک شب خداحافظی برای همیشه سردرگریبان خاک می برد...گمان نمیکردم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان بقیه هم تکراری اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم رانمیشنوی  گوش هایت راچه چیزی پر کرد عشق او...یا نفرت از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــارم از یکــــی بــــود یکــــی نبــــود گذشتــــه اســــت… مــــن در اوج قصـــه گــــم شــــدم …. عشــــق یعنــــی: یکــــی بــــود و یکــــی “نــــابــــود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل موفق باشید های انتهای برگه ی امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـخـسـتـه ام از شـهر نـامــردي و رنــدي هـا پـايـان خــوبــم بــاش! مـثــل«فيلم هندي»هـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگانت از هميشه شادتر،شهر قلبت زنده و آباد تر،غصه هايت دم به دم،اي مهربان درگذرگاه زمان برباد تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما،  همین آخرش بود....  جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام دختری که به خاطر عشقش ازباباش کتک خورد اما نزاشت باباش دستش به عشقش بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــاره ای کـــن . . . " تـــــــــــــو را کـم داشــتن کـم نـیســــت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگردو از اول برو!!! چشمانم پر از اشك بود نديدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا رو باش واسه هر کی میمیری واسه یکی دیگه میمیره یکی هم که پیدا میشه  واسه تو میمیره دلت دست کمش میگیره کار دنیا رو باش...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکس که دوستش داریم هرگونه حقی بر ما دارد... حتی اینکه دیگر دوستمان نداشته باشد...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این نــهایت شعــر است : دوسـتت دارم. عبارتی کـه هیــچ شاعــری تــوی گیومــه محــدودش نمی کـــند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی کسی که تادیروز فکرمیکردم همه کسمه ومن همه کسشم وامروزدیگه حتی جواب گوشیم روهم نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتي:كاش اينجا بودي.... كاش سرم رو شونت بود....! منم ميگم: كاش دلت با دلم بود...........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانستم ..روزی می رسد که..."تمام ما" بایک شب خداحافظی برای همیشه سردرگریبان خاک می برد...گمان نمیکردم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان بقیه هم تکراری اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم رانمیشنوی  گوش هایت راچه چیزی پر کرد عشق او...یا نفرت از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــارم از یکــــی بــــود یکــــی نبــــود گذشتــــه اســــت… مــــن در اوج قصـــه گــــم شــــدم …. عشــــق یعنــــی: یکــــی بــــود و یکــــی “نــــابــــود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل موفق باشید های انتهای برگه ی امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـخـسـتـه ام از شـهر نـامــردي و رنــدي هـا پـايـان خــوبــم بــاش! مـثــل«فيلم هندي»هـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگانت از هميشه شادتر،شهر قلبت زنده و آباد تر،غصه هايت دم به دم،اي مهربان درگذرگاه زمان برباد تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما،  همین آخرش بود....  جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام دختری که به خاطر عشقش ازباباش کتک خورد اما نزاشت باباش دستش به عشقش بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــاره ای کـــن . . . " تـــــــــــــو را کـم داشــتن کـم نـیســــت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگردو از اول برو!!! چشمانم پر از اشك بود نديدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا رو باش واسه هر کی میمیری واسه یکی دیگه میمیره یکی هم که پیدا میشه  واسه تو میمیره دلت دست کمش میگیره کار دنیا رو باش...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکس که دوستش داریم هرگونه حقی بر ما دارد... حتی اینکه دیگر دوستمان نداشته باشد...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این نــهایت شعــر است : دوسـتت دارم. عبارتی کـه هیــچ شاعــری تــوی گیومــه محــدودش نمی کـــند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی کسی که تادیروز فکرمیکردم همه کسمه ومن همه کسشم وامروزدیگه حتی جواب گوشیم روهم نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتي:كاش اينجا بودي.... كاش سرم رو شونت بود....! منم ميگم: كاش دلت با دلم بود...........