بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت من بجز اغوش تو به دیوار هم تکیه نمیکنم بهار پاییز گونه ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"موندنی"با لگدم می مووونه... اما "رفتنی"حتی با خواهشم نمی موونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...چرا داستان زندگی من درد داره تنهایی داره بی کسی داره عاشقی داره اما…اما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بی منطقم نه حسود نه امل "ایـــــــــــنــــــــــ قـــــــــانــــــونــــــــ مــــنـــهــــ" فقط ♥عشقم♥ مال خوده خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن مثل ساده زیستن زیباست،پس ساده مینویسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان میدهد "محال" سرتسلیم فرود میاورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم: خدایا تو که میدونستی تنهام میذاره پس چرا بهم نگفتی؟! خدا گفت: از بس بهت گفت دوستت دارم ، منم باورم شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم! که برای کسی دلتنگ شده. که حتی روحش هم از این دلتنگیم خبر نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو "ساختـــه" شده ، . . . من برای تــو "ویـــران" شدم لعنتــــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم داشته باشمت… نترس… فقط بيا در خزان خواسته هايم قدم بزن… تا ببينمت… دلم براي راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من... بی تو... سالم تحویل نمیشود... تحمیل میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چراتنم میلرزد وقتی صحبت ازتومیشود،نه ازترس حضورت نیست ازآرزوی به تورسیدن است ازشایدهاوبایدها و ازاینکه نمیدانم داشتنت رو عاشقانه اشک بریزم یادوریت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت  مــــــــرا در بیـــــــداری خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد خانه ی مردی که نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند  و جدی نگرفتیم... یادت هست؟ در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله  همیشه قرمز بود...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت من بجز اغوش تو به دیوار هم تکیه نمیکنم بهار پاییز گونه ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"موندنی"با لگدم می مووونه... اما "رفتنی"حتی با خواهشم نمی موونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...چرا داستان زندگی من درد داره تنهایی داره بی کسی داره عاشقی داره اما…اما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بی منطقم نه حسود نه امل "ایـــــــــــنــــــــــ قـــــــــانــــــونــــــــ مــــنـــهــــ" فقط ♥عشقم♥ مال خوده خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن مثل ساده زیستن زیباست،پس ساده مینویسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان میدهد "محال" سرتسلیم فرود میاورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم: خدایا تو که میدونستی تنهام میذاره پس چرا بهم نگفتی؟! خدا گفت: از بس بهت گفت دوستت دارم ، منم باورم شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم! که برای کسی دلتنگ شده. که حتی روحش هم از این دلتنگیم خبر نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو "ساختـــه" شده ، . . . من برای تــو "ویـــران" شدم لعنتــــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم داشته باشمت… نترس… فقط بيا در خزان خواسته هايم قدم بزن… تا ببينمت… دلم براي راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من... بی تو... سالم تحویل نمیشود... تحمیل میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چراتنم میلرزد وقتی صحبت ازتومیشود،نه ازترس حضورت نیست ازآرزوی به تورسیدن است ازشایدهاوبایدها و ازاینکه نمیدانم داشتنت رو عاشقانه اشک بریزم یادوریت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت  مــــــــرا در بیـــــــداری خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد خانه ی مردی که نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند  و جدی نگرفتیم... یادت هست؟ در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله  همیشه قرمز بود...!