بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــق شـــدن چیـز سـاده ای سـت... آنقـدر کــه همــه ی انسـان ها تــوان تــجربه کـردنِ آن را دارنـــد... 'مهــم' عاشــق مانــدن اســت... بـی انـتها  بـی مـنت تـا ابـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم مثل روشنایی ماه توی شب های آرام همون قدر ناب  همون قدر دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم به ســمـت چــپ  درقـــلـب مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــــو خـــوب اســت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستات تو برام کافیه نگو این یه رویاست یه خیال  من از فکر تو خیلی وقته بیرونم من تا ابد منتظر یه نگاهت میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشینی روبروی من لبان غنچه شده ات دیوانه میکند.....  وقتی که در اغوشم مشغول حرف زدن میشوی و من محو لب و چشمت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را باید گفت... بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی.. نگفتن دوست داشتن هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـوزش چـشـم مـن از لــذت "زیـبـایی تـوسـت" خـیـره بـر تـو شـده ام،  پـلک زدن یـادم رفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه چـیـزای خـوب فـک کـن  بـاشـه  الان داری بـه چـی فـک مـیـکـنـی؟!  بـه تـــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ❤️ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... آن قدر که  حتی فرصت نمی کنم به تو ابرا زکنم.. کاش میشد... گاهی  اینقدر دوستت نداشت...!! امیدصباغ نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درافق نگاهت ‏ امواج موهایت لطافت صدایت غرق غرقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین ببعد فقط به اونی توجه میکنم که واسه داشتنم تلاش کنه..<~ باتمام خورده شکسته های دلم ~~>این فردشایسته دوس داشتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. شمارش را نپرسی بهتر است ذهن کم میاورد, گنجایش اعداد را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هرچند وقت یبار داد بزنه : خانووووووووووووم.وقته قهرته...!! قهر کن میخوام نازتو بکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هايم به درد جرز ديوار هم نمي خورند ديگر.... وقتي تو نيستي........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــق شـــدن چیـز سـاده ای سـت... آنقـدر کــه همــه ی انسـان ها تــوان تــجربه کـردنِ آن را دارنـــد... 'مهــم' عاشــق مانــدن اســت... بـی انـتها  بـی مـنت تـا ابـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم مثل روشنایی ماه توی شب های آرام همون قدر ناب  همون قدر دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم به ســمـت چــپ  درقـــلـب مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــــو خـــوب اســت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستات تو برام کافیه نگو این یه رویاست یه خیال  من از فکر تو خیلی وقته بیرونم من تا ابد منتظر یه نگاهت میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشینی روبروی من لبان غنچه شده ات دیوانه میکند.....  وقتی که در اغوشم مشغول حرف زدن میشوی و من محو لب و چشمت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را باید گفت... بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی.. نگفتن دوست داشتن هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـوزش چـشـم مـن از لــذت "زیـبـایی تـوسـت" خـیـره بـر تـو شـده ام،  پـلک زدن یـادم رفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه چـیـزای خـوب فـک کـن  بـاشـه  الان داری بـه چـی فـک مـیـکـنـی؟!  بـه تـــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ❤️ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... آن قدر که  حتی فرصت نمی کنم به تو ابرا زکنم.. کاش میشد... گاهی  اینقدر دوستت نداشت...!! امیدصباغ نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درافق نگاهت ‏ امواج موهایت لطافت صدایت غرق غرقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین ببعد فقط به اونی توجه میکنم که واسه داشتنم تلاش کنه..<~ باتمام خورده شکسته های دلم ~~>این فردشایسته دوس داشتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. شمارش را نپرسی بهتر است ذهن کم میاورد, گنجایش اعداد را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هرچند وقت یبار داد بزنه : خانووووووووووووم.وقته قهرته...!! قهر کن میخوام نازتو بکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هايم به درد جرز ديوار هم نمي خورند ديگر.... وقتي تو نيستي........