بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها توروخدا انقد عشقایی ک رفتن رو سرزنش نکنین، شاید مجبور شده... بخدا مجبور شه،مجبور شده.. ب خدا مجبورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به تاج وتخت ندارم...  بس است یک صندلی برای نشستن  کنار تو...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بدونی واسش تنها معشوق دنیايی فقط تو همين و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد... مرد و زن ندارد اشک میدود تا گوشه چشمانت وسر میخورد روی گونه ها... دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با خدا هم تقسیم نمیکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  را کنار بگذار...! جغرافیا مهم تر است! کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری امروز به راحتی از من گذشتی اما بدان خدا از آه های گاه و بی گاه من به سادگی نخواهد گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند، بلکه کلماتى هستند که مى افتند فقط به خاطر اینکه پیدا نمی کنند کسى را که معنى کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش لذتی است با دل شیدا گریستن در گوشه ای نشستن و تنها گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه این دنیایی که همه یه جورایی بویه نامردی میدن فقط میشه به خدا تکیه کرد.به خودش قسم عشق اول و آخر خداست.تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عـــادی شدن از تکــراری شدن از مثل روز اول نــبودن می تــرســند...! گــاهی زن ها را مـثل روز اول دوست بـدارید... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های بیخبری پر از دلتنگیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگ ميگ اردك كودكيم عاقبت پول طعمه گرگت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم “یادت” دارد “بخیر” میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین تر ز تو کس نیست که یادش بکنم سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....بدونی براش قشنگترین دختر دنیا هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار با نقطه چین ها ادامه ات بدهم، حال که هیچ حرفی بعد از تو ندارم ...... و تمام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها توروخدا انقد عشقایی ک رفتن رو سرزنش نکنین، شاید مجبور شده... بخدا مجبور شه،مجبور شده.. ب خدا مجبورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به تاج وتخت ندارم...  بس است یک صندلی برای نشستن  کنار تو...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بدونی واسش تنها معشوق دنیايی فقط تو همين و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد... مرد و زن ندارد اشک میدود تا گوشه چشمانت وسر میخورد روی گونه ها... دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با خدا هم تقسیم نمیکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  را کنار بگذار...! جغرافیا مهم تر است! کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری امروز به راحتی از من گذشتی اما بدان خدا از آه های گاه و بی گاه من به سادگی نخواهد گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند، بلکه کلماتى هستند که مى افتند فقط به خاطر اینکه پیدا نمی کنند کسى را که معنى کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش لذتی است با دل شیدا گریستن در گوشه ای نشستن و تنها گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه این دنیایی که همه یه جورایی بویه نامردی میدن فقط میشه به خدا تکیه کرد.به خودش قسم عشق اول و آخر خداست.تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عـــادی شدن از تکــراری شدن از مثل روز اول نــبودن می تــرســند...! گــاهی زن ها را مـثل روز اول دوست بـدارید... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های بیخبری پر از دلتنگیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگ ميگ اردك كودكيم عاقبت پول طعمه گرگت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم “یادت” دارد “بخیر” میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین تر ز تو کس نیست که یادش بکنم سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....بدونی براش قشنگترین دختر دنیا هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار با نقطه چین ها ادامه ات بدهم، حال که هیچ حرفی بعد از تو ندارم ...... و تمام