بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای غریبه....................................بیا از اول برو جای تفم تو صورتت خالیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اگه نخواد ، حتی خدا نخواد من عاشق توام از آسمون عشق سنگ هم اگه بیاد من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب که هیچ.. تمامى باغ را مى چینم اگر در تبعیدگاهمان فقط من و تو باشیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از میان این همه آدم فقط کسی را میخواهد که آغوشش اندازه خودم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم... کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته از اعماق وجودت دوسش داشته باشی ولی بفهمی براش هیچ اهمیتی نداری... اینو فقط کسایی درک میکنن که حسش کرده باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم  با آن دوستت دارم های  عاشقانه اش... از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لعنتی ... من حتی بلد نیستم عاشقانه بنویسم ... این روز ها مردم عجیب پشت سرت حرف میزنند ..... حقیقت را نمی دانم اما از وقتی که رفتی  . . دستانم بد می لرزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ؛ جهان را پرِ غم می کند. و فراموشی ؛ کیمیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادی که بوی پیراهنت را میاورد ده درصدش هواست ، نود درصدش شراب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهم دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم و به ‌"تو" فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رفــــــــيق دارم ; "اسمش خــــــــداس" بحثــــــــ سش از همه جداس تــــــــا اون پشتـــ ــــمه بیخیال مخاطب خــــــــاص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسه زدن درخیالت زیباترین نیازمن است هوایم باش تانفسم نگیرد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا.... عمرم به آمدنت قد نمی دهد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای غریبه....................................بیا از اول برو جای تفم تو صورتت خالیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اگه نخواد ، حتی خدا نخواد من عاشق توام از آسمون عشق سنگ هم اگه بیاد من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب که هیچ.. تمامى باغ را مى چینم اگر در تبعیدگاهمان فقط من و تو باشیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از میان این همه آدم فقط کسی را میخواهد که آغوشش اندازه خودم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم... کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته از اعماق وجودت دوسش داشته باشی ولی بفهمی براش هیچ اهمیتی نداری... اینو فقط کسایی درک میکنن که حسش کرده باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم  با آن دوستت دارم های  عاشقانه اش... از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لعنتی ... من حتی بلد نیستم عاشقانه بنویسم ... این روز ها مردم عجیب پشت سرت حرف میزنند ..... حقیقت را نمی دانم اما از وقتی که رفتی  . . دستانم بد می لرزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ؛ جهان را پرِ غم می کند. و فراموشی ؛ کیمیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادی که بوی پیراهنت را میاورد ده درصدش هواست ، نود درصدش شراب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهم دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم و به ‌"تو" فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رفــــــــيق دارم ; "اسمش خــــــــداس" بحثــــــــ سش از همه جداس تــــــــا اون پشتـــ ــــمه بیخیال مخاطب خــــــــاص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسه زدن درخیالت زیباترین نیازمن است هوایم باش تانفسم نگیرد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا.... عمرم به آمدنت قد نمی دهد!