بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای نهایت خوبی...تو ای نهایت ایثار... تمام ذهن من از تو لبریز است...چگونه بگویم؟؟؟چگونه بیاندیشم؟؟ به عاشقانه ترین لحظه هایی که با تو بوده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست “قسمت ” تمام نامردی ها را گردن میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلــامـتـیــه اشـکــایـی کــه یـواشـکــی تــو تـنـهـایـیـت ریـخـتـی تــا خـدا بـبـیـنـه و دلـش بــرات بســوزه تــا عـشـقـتـو ازت نـگـیـره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ! ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺯﻻﻟﻪ، ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺵ ﺑﺎﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت را میفرستی در میان رویاهایم که چه شود.. ؟ نبودنت را به رخم بکشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه عاشقى تنها وابستگيست ديگر نميخواهم زنده بمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکی نبود که عاشقت شدم ..  من این حس رو جز تـــــــــــو ...  با هیـــــــشکی نمیخوام و نمیتونم تجربه کنم ... من بی تو میمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويي بيخيال تو شوم ! لعنتي اگر آسان است تو بيخيال او شو .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن قدم بزن, حالا که با منی ,حالا که بغضیم, حالا که سهممی... با من قدم بزن میلرزه دست وپام , بی تو کجا برم ,بی تو کجابیام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش.... قول ميدهم. با خودم هم قطع رابطه كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه راه که آمدم کمتر بود  از این یک قدم که به تو مانده است من مسافت را با تپش قلبم محاسبه میکنم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از این خواب ها که هر شب مرا به آغوش 【تــــــــــو】 می آورد و ... صبح ها با اشک از 【تــــــــــو】 جدایم می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﺍﻧﻢ!  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای نهایت خوبی...تو ای نهایت ایثار... تمام ذهن من از تو لبریز است...چگونه بگویم؟؟؟چگونه بیاندیشم؟؟ به عاشقانه ترین لحظه هایی که با تو بوده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست “قسمت ” تمام نامردی ها را گردن میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلــامـتـیــه اشـکــایـی کــه یـواشـکــی تــو تـنـهـایـیـت ریـخـتـی تــا خـدا بـبـیـنـه و دلـش بــرات بســوزه تــا عـشـقـتـو ازت نـگـیـره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ! ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺯﻻﻟﻪ، ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺵ ﺑﺎﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت را میفرستی در میان رویاهایم که چه شود.. ؟ نبودنت را به رخم بکشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه عاشقى تنها وابستگيست ديگر نميخواهم زنده بمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکی نبود که عاشقت شدم ..  من این حس رو جز تـــــــــــو ...  با هیـــــــشکی نمیخوام و نمیتونم تجربه کنم ... من بی تو میمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويي بيخيال تو شوم ! لعنتي اگر آسان است تو بيخيال او شو .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن قدم بزن, حالا که با منی ,حالا که بغضیم, حالا که سهممی... با من قدم بزن میلرزه دست وپام , بی تو کجا برم ,بی تو کجابیام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش.... قول ميدهم. با خودم هم قطع رابطه كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه راه که آمدم کمتر بود  از این یک قدم که به تو مانده است من مسافت را با تپش قلبم محاسبه میکنم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از این خواب ها که هر شب مرا به آغوش 【تــــــــــو】 می آورد و ... صبح ها با اشک از 【تــــــــــو】 جدایم می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﺍﻧﻢ!  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند