بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه برای تو مینویسم اما تو... به نیت هرکی که دوست داری بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهـــی اوقـــــــــات حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـك روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـكـلـتــم را پيــدا خـواهــد كــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: زنـي اســت كـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم!فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها نوشیدن یه فنجون چای با کسی که دوسش داری از هزارتا قرص آرام بخش بهتر عمل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل با نگاهی سرد پرپر می شود با خودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم بگویم از تو دلگیرم...ولی باز تو را دیدم و گفتم: بی تو می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکت را ببند به انتظار کی نشسته ای؟؟؟؟؟؟ وقتی او در اغوش دیگری پلک هایش را می بندد!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پــازل دنیاسـت... وقتی فاصله ی بین انگشتانم با انگشتان " تــو " پُــر میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست , که وقتی به لبهای" تو "لبخند نباشد، . . . دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که "تو" توشون نیستی حیفم میاد زندگیشون کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشو ای دل.. باتنهایی سر کن، حالم رو میبینی حرفامو باور کن عاشق نشو ای دل .. عاشق شدن درده،میسوزی میمیری این دنیا نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت گذشتن از کسی که گذشته هاتو ساخت و ایندتو ویران کرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام از خاطره ها دل بکنم اما دل نمی ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست من شانه به شانه ی مقصدم قدم میزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که نه یادش ارومت میکنه نه صداش ونه حتی عکسش فقط باید خودش باشه  فقط خودش......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها می گریند ولی انسـانها عاشق ســتاره ها می شـــــوند نامردیست این همه اشـــــــــک را به چشــمکی فروخـــــتن !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه برای تو مینویسم اما تو... به نیت هرکی که دوست داری بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهـــی اوقـــــــــات حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـك روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـكـلـتــم را پيــدا خـواهــد كــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: زنـي اســت كـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم!فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها نوشیدن یه فنجون چای با کسی که دوسش داری از هزارتا قرص آرام بخش بهتر عمل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل با نگاهی سرد پرپر می شود با خودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم بگویم از تو دلگیرم...ولی باز تو را دیدم و گفتم: بی تو می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکت را ببند به انتظار کی نشسته ای؟؟؟؟؟؟ وقتی او در اغوش دیگری پلک هایش را می بندد!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پــازل دنیاسـت... وقتی فاصله ی بین انگشتانم با انگشتان " تــو " پُــر میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست , که وقتی به لبهای" تو "لبخند نباشد، . . . دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که "تو" توشون نیستی حیفم میاد زندگیشون کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشو ای دل.. باتنهایی سر کن، حالم رو میبینی حرفامو باور کن عاشق نشو ای دل .. عاشق شدن درده،میسوزی میمیری این دنیا نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت گذشتن از کسی که گذشته هاتو ساخت و ایندتو ویران کرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام از خاطره ها دل بکنم اما دل نمی ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست من شانه به شانه ی مقصدم قدم میزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که نه یادش ارومت میکنه نه صداش ونه حتی عکسش فقط باید خودش باشه  فقط خودش......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها می گریند ولی انسـانها عاشق ســتاره ها می شـــــوند نامردیست این همه اشـــــــــک را به چشــمکی فروخـــــتن !!!