بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی خانومش داره لاک میزنه بگه خانومی بده دسته راستتو من واست بزنم...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونی که گریه میکنه یه درد داره ولی اونی که میخنده هزارتا من میگم اونی که میخنده هزارتا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزارتا از درداش خندیده اما جلوی یکیشون بد جوری کم اورده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یه کسی رو از تهِ دلش بخواد هیچکس نمیتونه اونُ ازش بگیره و یا تغییری تو تصمیمش ایجاد کنه ...! پای همه چیزشم هست،به هر قیمتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شاخه گل را تقدیمت کنم؟ هنگامیکه وجودت عطر تمامی گلهاست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حسرت که یک شب راکنارت مانده ام در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی دختری که از عشق واقعی زندگیش گذشت بخاطر دختر کوچولوی عشقش که طعم نامادری رو نچشه..... خیلی دردناکه اما به چشم خودم دیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ↲ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ↱ من ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺎﻣﻢ ﭘﺎﻫﺎمُ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺑﺎلا. ====>> ✕ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧَﻢ ﻧﻤﯿﺸﻢ ✕ گفتم در جریان باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند... حتی اگر خدا اجازه برداشتن سیب را بدهد... چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهای این دنیا راحت نباش... راحت که باشی.... زود حلت میکنن میرن سراغ نفر بعدی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهـی بِـهـتـَریـن راه . . . بَرایِ نَزدیک ماندَن به کَسی که "عاشِقِش" هَستی تَظاهُر به : "دوسـتِ مَـعـمـولـی" بـودَنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نبود بگویی دوستت ندارم من ازنگاهت به او فهمیدم... لازم به رفتن نبود  من از نگاهت به من فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ تر از خود جدایی ها... آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند، که چیزی بینشان نبوده... که هیچ اتفاقی نیفتاده... که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت پیش خودت هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مساله ای ساده هستم ، حل میشوم، روزی در آغوشت......،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونه كه بهش نرسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساساتم مردند.. شوک مصنوعی “امید آمدنت” هم چاره ساز نشد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی خانومش داره لاک میزنه بگه خانومی بده دسته راستتو من واست بزنم...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونی که گریه میکنه یه درد داره ولی اونی که میخنده هزارتا من میگم اونی که میخنده هزارتا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزارتا از درداش خندیده اما جلوی یکیشون بد جوری کم اورده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یه کسی رو از تهِ دلش بخواد هیچکس نمیتونه اونُ ازش بگیره و یا تغییری تو تصمیمش ایجاد کنه ...! پای همه چیزشم هست،به هر قیمتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شاخه گل را تقدیمت کنم؟ هنگامیکه وجودت عطر تمامی گلهاست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حسرت که یک شب راکنارت مانده ام در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی دختری که از عشق واقعی زندگیش گذشت بخاطر دختر کوچولوی عشقش که طعم نامادری رو نچشه..... خیلی دردناکه اما به چشم خودم دیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ↲ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ↱ من ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺎﻣﻢ ﭘﺎﻫﺎمُ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺑﺎلا. ====>> ✕ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧَﻢ ﻧﻤﯿﺸﻢ ✕ گفتم در جریان باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند... حتی اگر خدا اجازه برداشتن سیب را بدهد... چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهای این دنیا راحت نباش... راحت که باشی.... زود حلت میکنن میرن سراغ نفر بعدی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهـی بِـهـتـَریـن راه . . . بَرایِ نَزدیک ماندَن به کَسی که "عاشِقِش" هَستی تَظاهُر به : "دوسـتِ مَـعـمـولـی" بـودَنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نبود بگویی دوستت ندارم من ازنگاهت به او فهمیدم... لازم به رفتن نبود  من از نگاهت به من فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ تر از خود جدایی ها... آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند، که چیزی بینشان نبوده... که هیچ اتفاقی نیفتاده... که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت پیش خودت هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مساله ای ساده هستم ، حل میشوم، روزی در آغوشت......،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونه كه بهش نرسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساساتم مردند.. شوک مصنوعی “امید آمدنت” هم چاره ساز نشد !