بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت نیستم ولی هستم هرلحظه بیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم حصار را بردارم محدودیت بهار را بردارم از هرچه کتاب شعر دارد دنیا این واژه انتظار را بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هنوزم زنده س.... پشت حصار یک نفس.... یکی هنوزم عاشقه... از اون عشقای بی هوس.... اینقد نگین عشق کدومه...؟؟ اینجاهنوز یه عاشق هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻪ ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺟــــﺎﯼ ﺭﯾـــﻤﻞ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧـــــــﻪ ... ﻧـــﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﮊ ﻟــــﺐ ﺭﻭﯼ ﯾــــــﻘﻪ .... ﮐﻪ ﺗﻔـــــﺎﻭﺗﺶ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤــــــﻮﻧﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ره میکده بسیارشدیم مجنون ز غم لیلی بیمار شدیم ما بر غم عشق دگران خندیدیم لیکن به همان درد گرفتار شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اسمم ميشوم وقتي تو اسمم را با ميم به انتها ميرساني عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه اى که نگاه تو فانوسش باشدپشت درش هزاران زمستان مى مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی ... معجزه ای در من رخ میدهد .... بنام آرامش ... پس باش ... حتی همین قدر " دور " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خداوند معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن.... معجزه یعنی چشمهایت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجایی که من هستم  تمام شهر معلومه  کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو  آرومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل بیهوده سر طرح معما دارد بازی عشق مگر شایدو اما دارد در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست آینه تازه از امروز تماشا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستهای چه کسی اسراف می شوی تو . . .؟ اکنون که من به ذره ذره ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست! کافیست کسی اسمم را صدا کند... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ،کمی مکث کند و بگوید :خوبی؟؟؟ آنوقت هیچ نمی گویم !!!! فقط از "گریــــــه" منفجر می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه درگیر تو شده ام ، و نه حسی دارم به تو...! اصلا میخواهی همه چیز را برگردانم به روز اول ! تو یک آدم معمولی شوی و من . . . نــــــــــه !!! ممکن است دوباره عاشقت شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¶لیلی نوشت...  لیلی ... الی ...  "دلم ....... حرمت را شکستی ... {دیدی ای دل .... آخرش حرمت شکست ... } لیلی نوشت ....  مجنون. ...? 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت نیستم ولی هستم هرلحظه بیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم حصار را بردارم محدودیت بهار را بردارم از هرچه کتاب شعر دارد دنیا این واژه انتظار را بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هنوزم زنده س.... پشت حصار یک نفس.... یکی هنوزم عاشقه... از اون عشقای بی هوس.... اینقد نگین عشق کدومه...؟؟ اینجاهنوز یه عاشق هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻪ ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺟــــﺎﯼ ﺭﯾـــﻤﻞ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧـــــــﻪ ... ﻧـــﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﮊ ﻟــــﺐ ﺭﻭﯼ ﯾــــــﻘﻪ .... ﮐﻪ ﺗﻔـــــﺎﻭﺗﺶ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤــــــﻮﻧﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ره میکده بسیارشدیم مجنون ز غم لیلی بیمار شدیم ما بر غم عشق دگران خندیدیم لیکن به همان درد گرفتار شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اسمم ميشوم وقتي تو اسمم را با ميم به انتها ميرساني عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه اى که نگاه تو فانوسش باشدپشت درش هزاران زمستان مى مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی ... معجزه ای در من رخ میدهد .... بنام آرامش ... پس باش ... حتی همین قدر " دور " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خداوند معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن.... معجزه یعنی چشمهایت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجایی که من هستم  تمام شهر معلومه  کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو  آرومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل بیهوده سر طرح معما دارد بازی عشق مگر شایدو اما دارد در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست آینه تازه از امروز تماشا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستهای چه کسی اسراف می شوی تو . . .؟ اکنون که من به ذره ذره ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست! کافیست کسی اسمم را صدا کند... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ،کمی مکث کند و بگوید :خوبی؟؟؟ آنوقت هیچ نمی گویم !!!! فقط از "گریــــــه" منفجر می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه درگیر تو شده ام ، و نه حسی دارم به تو...! اصلا میخواهی همه چیز را برگردانم به روز اول ! تو یک آدم معمولی شوی و من . . . نــــــــــه !!! ممکن است دوباره عاشقت شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¶لیلی نوشت...  لیلی ... الی ...  "دلم ....... حرمت را شکستی ... {دیدی ای دل .... آخرش حرمت شکست ... } لیلی نوشت ....  مجنون. ...?