بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مرکب است برای مقصد،نه مقصد برای مرکب.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نعره بکشه تا همه بدونن مرد تو خونست تا هر کس و ناکسی وجود نکنه به ناموسش نگا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج حقیقی یعنی هرروز عاشق همون شخص بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه لحــ♥ـظه قشنـــگیه............ کـــه بعد از کلی صبـــر عشقــ♥ــت بشـــه همســـرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زمانی رسید که خواستی قلبت رو به کسی بدی ، مطمئن باش کسی رو انتخاب کردی که هرگز قلبت رو نمیشکنه ، چون اگه قلبت بشکنه هیچ وقت لوازم یدکی ـش رو  پیدا نمیکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر قدم زدن با تو را دوست دارم که به جای "خانه" ، برای عشقمان "جاده" خواهم ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا برمیدارمش از تو می نویسد.‏ ‏ مانده ام این ‏‏"خودنویس‏" است یا ‏‏"تونویس‏" !!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــوتبـــال یعـــنـــی : نـــود دقـــیقـــه تـــماشـــا نـــکردنِ "تــو" تـــلویــــزیـــون را خـــاموش کـــن لـــعنــتـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون قصه اش افسـانه بود مـن حقیقتم بیا لیـلای عشقم باش.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس...... افسوس دنيا بروقف مراد کسانى است که شکستن دل آدم ها سرگرمى شان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسه ، نه معادله بخوای حلش کنی میشه مبادله این مبادله میشه مجادله هیشکی هیچی نگه حکم اینجا دله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مادرم می گوید . .✘ خودتــ را هـم بُکُشـی ردّ ایـن غـم مشـکوکــ پشتــ شیـطنتـهای دائـمی نگاهتـــ گــم نمی شـود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرگیــجه بهانــه بــود...... میخواستم با تمامــ وجــ♥ــودم........ احسـاس کـنم تکــیه گـاهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو .... بی ان که بدانم وابستگی ها وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مرکب است برای مقصد،نه مقصد برای مرکب.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نعره بکشه تا همه بدونن مرد تو خونست تا هر کس و ناکسی وجود نکنه به ناموسش نگا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج حقیقی یعنی هرروز عاشق همون شخص بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه لحــ♥ـظه قشنـــگیه............ کـــه بعد از کلی صبـــر عشقــ♥ــت بشـــه همســـرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زمانی رسید که خواستی قلبت رو به کسی بدی ، مطمئن باش کسی رو انتخاب کردی که هرگز قلبت رو نمیشکنه ، چون اگه قلبت بشکنه هیچ وقت لوازم یدکی ـش رو  پیدا نمیکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر قدم زدن با تو را دوست دارم که به جای "خانه" ، برای عشقمان "جاده" خواهم ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا برمیدارمش از تو می نویسد.‏ ‏ مانده ام این ‏‏"خودنویس‏" است یا ‏‏"تونویس‏" !!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــوتبـــال یعـــنـــی : نـــود دقـــیقـــه تـــماشـــا نـــکردنِ "تــو" تـــلویــــزیـــون را خـــاموش کـــن لـــعنــتـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون قصه اش افسـانه بود مـن حقیقتم بیا لیـلای عشقم باش.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس...... افسوس دنيا بروقف مراد کسانى است که شکستن دل آدم ها سرگرمى شان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسه ، نه معادله بخوای حلش کنی میشه مبادله این مبادله میشه مجادله هیشکی هیچی نگه حکم اینجا دله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مادرم می گوید . .✘ خودتــ را هـم بُکُشـی ردّ ایـن غـم مشـکوکــ پشتــ شیـطنتـهای دائـمی نگاهتـــ گــم نمی شـود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرگیــجه بهانــه بــود...... میخواستم با تمامــ وجــ♥ــودم........ احسـاس کـنم تکــیه گـاهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو .... بی ان که بدانم وابستگی ها وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم.