بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست… هی…؟ معشوقه ی من… سلامتی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم کارم را خوب بلدم هیـــــــــــــس بین خودمان باشد بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

← ﺳﻶﻣﺘـــــﯽ ﭼﺸﻤــــﺂﺕ ...^_______^ ﮐﻪ ﭼﺸﻤـــﺂﻣــﻮ ...°____° ← ﺭﻭﯼ ﺑﻘﯿــــﻪ ﭼﺸﻤــــﺂ ﺑﺴــــﺖ ...-_______-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـــیــای "مـــا" انــدازه هــم نــیـــست "مـــن" خیـــلـــی وقــتا ســـاکـــتم، ســـردم. وقتـــی کـــة میــرم تو خـــودم شـــایــــد، "پــــایـــیـــزِ ســـال بـــعــــد بــــرگــــردم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. دلم خیلی چیزها میخواست... امــــــــا دیگر مهم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته به دستایی وفادار باشی که تا حالا یه بارم لمسشون نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره ام خسته ام چشم انتظارم ، توى اين پس کوچه ها تنها نذارم ، نيستى از تاريکى شبا ميترسم ، بى وفا دارم توى سرما ميلرزم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا جانا!كه دنيا را وفا نيست جوي راحت در اين محنت سرا نيست در اين ره هرچه فايز ديده بگشود ز همراهان اثر جز نقش پا نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دارم ای گــل جهــان بــا مــن است تــو تــا با مــنی جان جان با من است چو می تابد از دور پیشانی ات کران تا کران آسمان با من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی من فقط دیدنت را به هر کس ترجیه دادم.... چه برسد به بودنت.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختی. با اينكه ميگذره روزام به هرسختی. چه خوشحالم كه می بينم تو قلبت غصه ها مردن. با اينكه چشمای عشقت منو از خاطرت بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی بعضیا همچین تو دل ادم میشینن که اگر خودت بخوای هم دیگه از ذهنت پاک نمیشن؟! یکی مثل تو همیشه همه جا برای همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی میشودخدامستجابت کند؟ نکندیکی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های پاشنه بلندبه کارم نمی اید... شیرینیه بوسه هایمان به خم شدن سرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خشمی بالاتر از عشقی که به نفرت تبدیل شده باشد ، نیست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست… هی…؟ معشوقه ی من… سلامتی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم کارم را خوب بلدم هیـــــــــــــس بین خودمان باشد بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

← ﺳﻶﻣﺘـــــﯽ ﭼﺸﻤــــﺂﺕ ...^_______^ ﮐﻪ ﭼﺸﻤـــﺂﻣــﻮ ...°____° ← ﺭﻭﯼ ﺑﻘﯿــــﻪ ﭼﺸﻤــــﺂ ﺑﺴــــﺖ ...-_______-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـــیــای "مـــا" انــدازه هــم نــیـــست "مـــن" خیـــلـــی وقــتا ســـاکـــتم، ســـردم. وقتـــی کـــة میــرم تو خـــودم شـــایــــد، "پــــایـــیـــزِ ســـال بـــعــــد بــــرگــــردم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. دلم خیلی چیزها میخواست... امــــــــا دیگر مهم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته به دستایی وفادار باشی که تا حالا یه بارم لمسشون نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره ام خسته ام چشم انتظارم ، توى اين پس کوچه ها تنها نذارم ، نيستى از تاريکى شبا ميترسم ، بى وفا دارم توى سرما ميلرزم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا جانا!كه دنيا را وفا نيست جوي راحت در اين محنت سرا نيست در اين ره هرچه فايز ديده بگشود ز همراهان اثر جز نقش پا نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دارم ای گــل جهــان بــا مــن است تــو تــا با مــنی جان جان با من است چو می تابد از دور پیشانی ات کران تا کران آسمان با من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی من فقط دیدنت را به هر کس ترجیه دادم.... چه برسد به بودنت.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختی. با اينكه ميگذره روزام به هرسختی. چه خوشحالم كه می بينم تو قلبت غصه ها مردن. با اينكه چشمای عشقت منو از خاطرت بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی بعضیا همچین تو دل ادم میشینن که اگر خودت بخوای هم دیگه از ذهنت پاک نمیشن؟! یکی مثل تو همیشه همه جا برای همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی میشودخدامستجابت کند؟ نکندیکی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های پاشنه بلندبه کارم نمی اید... شیرینیه بوسه هایمان به خم شدن سرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خشمی بالاتر از عشقی که به نفرت تبدیل شده باشد ، نیست . . .