بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی... من فقط دیدنت را به هرکس ترجیه میدادم... چه برسد به بودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هنوز ، نگرانت می شوم ! نگرانم می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نباش که شبی بشنوی، از این دلبستگی های ساده دل بریده ام، که روسری تو را درجامه دان قدیمی،جاگذاشته ام یا در آسمان ، به ستاره دیگری سلام کرده ام، منتظر نباش، من هنوز عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را.... دروغ چرا؟؟؟؟ راستش..... خیلی تو را میخواهد....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمندترین کلمه "آخ" است، آخه که دلم چقد هواتو کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریبیست... این روزها... در لا به لای جوانی! به دنبال حس کودکانه ام میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" سـراسـر ِ وجـودم بـویِ تـورا مـیـدهـد.. و ایـن بـرایـم کـافـیـسـتــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کــه مــی شــود... نـبــودن هـــایــت را زیــر بـــالــشـتـــم مــی گــذارم... و شـجـــاعـتــم را زیـــر ســـوال مـــی بــرم... دوام مــی آورم تــا فـــردا...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل این کلمه بی نقطه .... گاهی برایت تنگ میشود اندازه یک نقطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه ای که اسم عشـــ♥ـــقت تو نوشته نشــه,............ همون بهتر که صفحه وفاتـــش زود پر بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر برگشتی یا زود رفتم ؟  فرقی نمیکند  بی خیال بگذار با خاطرات قدیم  فکرکنم همیشه آدم خوبی بودی و هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان به برکه هاى آرام پناه میبرند، وانسانهابه دلهاى پاک، زیرادلهاى پاک همچون برکه های آرام اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم  می اید...... می ماند...... و به تنهاییم پایان می دهد.... امد...... رفت...... و به زندگیم پایان داد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از فكروخيالام... صبح كه چشامو باز ميكنم ببينم تو خونمونم... پيش اون...تو چشام نگاه كنه و بهم بگه تموم اين سختيا ودوريا يه خواب بود...يه خواب بد‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم و از این میترسم که بی تو زیاد زنده بمانم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی... من فقط دیدنت را به هرکس ترجیه میدادم... چه برسد به بودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هنوز ، نگرانت می شوم ! نگرانم می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نباش که شبی بشنوی، از این دلبستگی های ساده دل بریده ام، که روسری تو را درجامه دان قدیمی،جاگذاشته ام یا در آسمان ، به ستاره دیگری سلام کرده ام، منتظر نباش، من هنوز عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را.... دروغ چرا؟؟؟؟ راستش..... خیلی تو را میخواهد....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمندترین کلمه "آخ" است، آخه که دلم چقد هواتو کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریبیست... این روزها... در لا به لای جوانی! به دنبال حس کودکانه ام میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" سـراسـر ِ وجـودم بـویِ تـورا مـیـدهـد.. و ایـن بـرایـم کـافـیـسـتــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کــه مــی شــود... نـبــودن هـــایــت را زیــر بـــالــشـتـــم مــی گــذارم... و شـجـــاعـتــم را زیـــر ســـوال مـــی بــرم... دوام مــی آورم تــا فـــردا...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل این کلمه بی نقطه .... گاهی برایت تنگ میشود اندازه یک نقطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه ای که اسم عشـــ♥ـــقت تو نوشته نشــه,............ همون بهتر که صفحه وفاتـــش زود پر بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر برگشتی یا زود رفتم ؟  فرقی نمیکند  بی خیال بگذار با خاطرات قدیم  فکرکنم همیشه آدم خوبی بودی و هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان به برکه هاى آرام پناه میبرند، وانسانهابه دلهاى پاک، زیرادلهاى پاک همچون برکه های آرام اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم  می اید...... می ماند...... و به تنهاییم پایان می دهد.... امد...... رفت...... و به زندگیم پایان داد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از فكروخيالام... صبح كه چشامو باز ميكنم ببينم تو خونمونم... پيش اون...تو چشام نگاه كنه و بهم بگه تموم اين سختيا ودوريا يه خواب بود...يه خواب بد‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم و از این میترسم که بی تو زیاد زنده بمانم