بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" خــانـــومـی ؟ خــانـومـی : جـونـم آقـایـــی جـــونـم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جنسمان انسانی بود گفتند:به همه چیزعادت میکنه! چـــــــــــــــه به غم چـــــــــه به خنده چــــه به تنهایی و چـــــه به ... غافل از اینکه این عادت نیست! این مرگ تدریجی است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه جوریاست وقتی دارم نفرینتم میکنم به دعا کردنت ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما هم چیز تمام شد جز یک چیز این که من هنوز هم دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابت را دیدم از صبح با خودم قهر کرده ام که چرا بیدار شدم ! لعنت به من . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف اما من و تو... دور از هم میپوسیم... غمم از وحشت پوسیدن نیست...  غمم از زیستن بی تو در این لحظه پر دلهره است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رفتن تو. روزها میگذرد... اما من هنوز هم مانند اولین روزهای اشنایی مان عاشقانه دوستت دارم. هنوز هم با تو قدم میزنم؛ باتو غزل می خوانم؛ با تو به دیوانگی خودم میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به کسی که متعلق به تو نیست  . . . . . . . . . . . یعنی مرگ تدریجی...........٪#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ساده میخواهد .... ( من و تو ) و دیگر هیچ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست زمان رابه عقب بازمیگرداندم ، نه برای اینکه آنهایی که رفتند را بازگردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهــ عمـر بــر ندارمـــ ســـر از اينـــ خمــــار مستيـــ  كهـــ هنــــوز منـــ نبـــودمـــ كهــ تـــو در دلمـــ نشستيــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هيچ است در برابر گام برداشتن در كنار تو در شبی زيبا زير نورماه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که عطر "او" را زده بود... درخیابان ازکنارم گذشت... و این یعنی قتل غیر عمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــقتـــــــ شوخــــی زیباییـــــــــ بود که با قلــــــب من کردی زیبــا بـــــود …امّا…شوخیـ بــــود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" خــانـــومـی ؟ خــانـومـی : جـونـم آقـایـــی جـــونـم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جنسمان انسانی بود گفتند:به همه چیزعادت میکنه! چـــــــــــــــه به غم چـــــــــه به خنده چــــه به تنهایی و چـــــه به ... غافل از اینکه این عادت نیست! این مرگ تدریجی است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه جوریاست وقتی دارم نفرینتم میکنم به دعا کردنت ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما هم چیز تمام شد جز یک چیز این که من هنوز هم دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابت را دیدم از صبح با خودم قهر کرده ام که چرا بیدار شدم ! لعنت به من . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف اما من و تو... دور از هم میپوسیم... غمم از وحشت پوسیدن نیست...  غمم از زیستن بی تو در این لحظه پر دلهره است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رفتن تو. روزها میگذرد... اما من هنوز هم مانند اولین روزهای اشنایی مان عاشقانه دوستت دارم. هنوز هم با تو قدم میزنم؛ باتو غزل می خوانم؛ با تو به دیوانگی خودم میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به کسی که متعلق به تو نیست  . . . . . . . . . . . یعنی مرگ تدریجی...........٪#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ساده میخواهد .... ( من و تو ) و دیگر هیچ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست زمان رابه عقب بازمیگرداندم ، نه برای اینکه آنهایی که رفتند را بازگردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهــ عمـر بــر ندارمـــ ســـر از اينـــ خمــــار مستيـــ  كهـــ هنــــوز منـــ نبـــودمـــ كهــ تـــو در دلمـــ نشستيــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هيچ است در برابر گام برداشتن در كنار تو در شبی زيبا زير نورماه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که عطر "او" را زده بود... درخیابان ازکنارم گذشت... و این یعنی قتل غیر عمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــقتـــــــ شوخــــی زیباییـــــــــ بود که با قلــــــب من کردی زیبــا بـــــود …امّا…شوخیـ بــــود