بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدر، همیشه میخواست دکتر بشوم! لعنتی! جبر نگاه تو مرا شاعرکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر تو هم برانی سر بی کسی سلامت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـادند هـمه بـه نـوروز و بـه عـید عـید مـن و  نـوروز مـن امـروز..تـویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است... چیزی...جایی... که هیچ گاه دیگر.. هیچ چیز.. جایش را پر نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته... بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه دوستـت دارم ... مـیگه مـواظب خـودت بـاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن!  خیلی حـــــــرف است...  وفـــــــــادار دســــت هایی باشی  که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وختی یه نفرو دوس داشته باشه بیشتر تنهاست... . . . . . . چون ب هیچکس جزهمون فکر نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ..ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ...ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال دل سادم عمری به پای تو نشست در خیال تو همه رو جواب کرد غافل از اینکه یه جواب از تو بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم که داشته باشی مـَن حتی از مرگ هم میـتوانم جانِ سالم به در ببرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم لبخند تو میتونه این دل پیرو جوان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش گرم و دلش قرص و خیالش تخت است. هرکه تسخیر کند قلب تورا خوشبخت است,,, بس که پر کرده شمیم نفست تهران را, بین" آزادی "و "دربند "گزینش سخت است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر خويشِ منی، پيشِ منی، نيش چرا؟!  ميكنی قلبِ مرا عرصه یِ تشويش چرا؟!  ای كه آزار مرا مشیِ مداوم كردی! من كه سرباز توأم، مات چرا؟ کيش چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه  کلمه‌ی  به شدت  عاشقانه‌ای ست!  که فرقی ندارد  مال تو باشد  که بکشم  به موهایت ...  یا مال من  که سرت را بگذاری رویَش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا نیست مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم.. وقــتی مـحـتاجش شـدی مـیـفهـمی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــهارم با نگــاه تــو بــهار است وجـودم با صدای تو بــهار است همـه رویـای کوچـــکم ای یـــار خـیالـم با لـبـان تـو بــهار است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدر، همیشه میخواست دکتر بشوم! لعنتی! جبر نگاه تو مرا شاعرکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر تو هم برانی سر بی کسی سلامت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـادند هـمه بـه نـوروز و بـه عـید عـید مـن و  نـوروز مـن امـروز..تـویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است... چیزی...جایی... که هیچ گاه دیگر.. هیچ چیز.. جایش را پر نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته... بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه دوستـت دارم ... مـیگه مـواظب خـودت بـاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن!  خیلی حـــــــرف است...  وفـــــــــادار دســــت هایی باشی  که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وختی یه نفرو دوس داشته باشه بیشتر تنهاست... . . . . . . چون ب هیچکس جزهمون فکر نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ..ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ...ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال دل سادم عمری به پای تو نشست در خیال تو همه رو جواب کرد غافل از اینکه یه جواب از تو بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم که داشته باشی مـَن حتی از مرگ هم میـتوانم جانِ سالم به در ببرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم لبخند تو میتونه این دل پیرو جوان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش گرم و دلش قرص و خیالش تخت است. هرکه تسخیر کند قلب تورا خوشبخت است,,, بس که پر کرده شمیم نفست تهران را, بین" آزادی "و "دربند "گزینش سخت است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر خويشِ منی، پيشِ منی، نيش چرا؟!  ميكنی قلبِ مرا عرصه یِ تشويش چرا؟!  ای كه آزار مرا مشیِ مداوم كردی! من كه سرباز توأم، مات چرا؟ کيش چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه  کلمه‌ی  به شدت  عاشقانه‌ای ست!  که فرقی ندارد  مال تو باشد  که بکشم  به موهایت ...  یا مال من  که سرت را بگذاری رویَش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا نیست مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم.. وقــتی مـحـتاجش شـدی مـیـفهـمی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــهارم با نگــاه تــو بــهار است وجـودم با صدای تو بــهار است همـه رویـای کوچـــکم ای یـــار خـیالـم با لـبـان تـو بــهار است