بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ســــــــــاده به اعتبــــــــار دستـــــــــــانت زمین خـــــــــوردم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" یعنی ساده ترین راه احساس "خوشبختی "من همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم. "آرام قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت نداره ، مثل بغل کردن کاکاتوس می مونه  هرچی محکمتر بغلش کنی آسیب بیشتری بهت می زنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون طفل سِرتِقی که می کِشَدَش مادرش به خاک دل خواسته تو را و برایم نمی خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بی رحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتن تازه میفهمم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوون که نمیدونه چی کشیدی پس بزار خوش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگى هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده خنده هایت را به کسى نفروشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم! آخر يک روز ... خسته مي شود از نيامدنش ! شوخی که نيست ! مگر آدم ... چقدر مي تواند نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش تو آنقدري هست كه برایت پل عبور شوم حتی اگر نگاهت به زيره پايت نيفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی...  فقط خواستم بگم تا همیشه قلب من مال تو هست...  خداحافظ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر دوسِت دارم بشنوي خندت مي گيره تو نگام مي كني و دلم تو چشمات مي ميره اينقدر دوسِت دارم ديوونه بازي مي كنم غزلم شاكي نشو، من تو رو راضي مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت زندگیم وقتی بود که عاشق یکی شدم که لیاقت عشق و نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگر درمیان نیست نیصت نیثت.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه که احساس میکنم دیوونه شدم... توهم گرفتم که تو ، هم منو دوست داری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ســــــــــاده به اعتبــــــــار دستـــــــــــانت زمین خـــــــــوردم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" یعنی ساده ترین راه احساس "خوشبختی "من همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم. "آرام قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت نداره ، مثل بغل کردن کاکاتوس می مونه  هرچی محکمتر بغلش کنی آسیب بیشتری بهت می زنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون طفل سِرتِقی که می کِشَدَش مادرش به خاک دل خواسته تو را و برایم نمی خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بی رحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتن تازه میفهمم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوون که نمیدونه چی کشیدی پس بزار خوش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگى هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده خنده هایت را به کسى نفروشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم! آخر يک روز ... خسته مي شود از نيامدنش ! شوخی که نيست ! مگر آدم ... چقدر مي تواند نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش تو آنقدري هست كه برایت پل عبور شوم حتی اگر نگاهت به زيره پايت نيفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی...  فقط خواستم بگم تا همیشه قلب من مال تو هست...  خداحافظ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر دوسِت دارم بشنوي خندت مي گيره تو نگام مي كني و دلم تو چشمات مي ميره اينقدر دوسِت دارم ديوونه بازي مي كنم غزلم شاكي نشو، من تو رو راضي مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت زندگیم وقتی بود که عاشق یکی شدم که لیاقت عشق و نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگر درمیان نیست نیصت نیثت.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه که احساس میکنم دیوونه شدم... توهم گرفتم که تو ، هم منو دوست داری...