بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ... و بگذار در امنیت آرام پلک هایت !! دمی قرار بگیرم.. تا قــــــــــــــرار بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار هـمـه ی زنـدگـی ام گـره ی کــور بـخـورد … دسـتـهـای "تــــــــــو” کـه بـاشـد مـلالی نـیـسـت … بـا نـگـاه "تـــــــــــو” گـره از هـمـه چـیـز بـاز مـیـشـود حـتی از دل گـره خـورده مـن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آغــوش آن نــامــحـرمـی را مـی خــواهــد کـه... شــرعــی بـودنـش را فـقـط مـن مـیدانـم و دلـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقانـه ای کـوتـاه" سـر ِ مـن در کـنـارِ قـلـب تــ ــ ـو بـه خـواب رفـتــــه بـاشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکراتُ بکن همه راهارو برو همه دوراتُ بزن اخرش اما یه روز برمیگردی مث قبل درباره به قلب من حـِسـِتُ تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات.. وقتی برگشتی ولی.. مردن حســِ منُ بذار رو تجربه هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند : او که رفت ، زندگی کن ! ولی ... کسی درک نکرد که او .. خود زندگی ام بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو گذاشتم بره بگو هلش دادم بره تا ته خط برو بعد بگو "اون رفت"............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قانونی توی دنیا وجود نداره که بگه تو در مقابل دل ما مسئولی! می بینی!؟ من که میگم دنیارو بد ساختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلتنگت میشوم که شک میکنم دلم مال توست یا خودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهـــش میکنـــم هیچ وقــــــت....... بـــرای مـــن آرزوی خوشبـــختی نـــکـــن (بــی خـــ♥ـــودت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تملک نیست... تعلق است!  ولی اگر بیایی و بمانی،  برای با تو ماندن،  با دنیا می جنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوســه هایـی که سهــم مـــن است.... گرمــی آغوشــت.... دستـانـت.... نگـاهـت.... و.... نفـس هایـــت.... و همــه و همــه.... حرامــــش بــــــــاد.....!!! حـــراااااااام.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ی قشنگیه
که بعد از کلی صبر

" عِشقِت " بشه "

هَمسَرِت "!.. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است نقش درخت خشک را بازی می کتم اما نمیدانم منتظر بهار باشم یا هیزم شکن...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ... و بگذار در امنیت آرام پلک هایت !! دمی قرار بگیرم.. تا قــــــــــــــرار بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار هـمـه ی زنـدگـی ام گـره ی کــور بـخـورد … دسـتـهـای "تــــــــــو” کـه بـاشـد مـلالی نـیـسـت … بـا نـگـاه "تـــــــــــو” گـره از هـمـه چـیـز بـاز مـیـشـود حـتی از دل گـره خـورده مـن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آغــوش آن نــامــحـرمـی را مـی خــواهــد کـه... شــرعــی بـودنـش را فـقـط مـن مـیدانـم و دلـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقانـه ای کـوتـاه" سـر ِ مـن در کـنـارِ قـلـب تــ ــ ـو بـه خـواب رفـتــــه بـاشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکراتُ بکن همه راهارو برو همه دوراتُ بزن اخرش اما یه روز برمیگردی مث قبل درباره به قلب من حـِسـِتُ تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات.. وقتی برگشتی ولی.. مردن حســِ منُ بذار رو تجربه هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند : او که رفت ، زندگی کن ! ولی ... کسی درک نکرد که او .. خود زندگی ام بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو گذاشتم بره بگو هلش دادم بره تا ته خط برو بعد بگو "اون رفت"............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قانونی توی دنیا وجود نداره که بگه تو در مقابل دل ما مسئولی! می بینی!؟ من که میگم دنیارو بد ساختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلتنگت میشوم که شک میکنم دلم مال توست یا خودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهـــش میکنـــم هیچ وقــــــت....... بـــرای مـــن آرزوی خوشبـــختی نـــکـــن (بــی خـــ♥ـــودت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تملک نیست... تعلق است!  ولی اگر بیایی و بمانی،  برای با تو ماندن،  با دنیا می جنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوســه هایـی که سهــم مـــن است.... گرمــی آغوشــت.... دستـانـت.... نگـاهـت.... و.... نفـس هایـــت.... و همــه و همــه.... حرامــــش بــــــــاد.....!!! حـــراااااااام.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ی قشنگیه
که بعد از کلی صبر

" عِشقِت " بشه "

هَمسَرِت "!.. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است نقش درخت خشک را بازی می کتم اما نمیدانم منتظر بهار باشم یا هیزم شکن...!!!