بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه خـوبه تو "بــــازی"زندگی  عشقــــــت بیـــــاد دستتـــو بگـــــیره بگه "من و عشقم باهم" "شماهام همه باهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی نیست... بیا زندگی را بدزدیم؛ آن وقت،میان دو دیدار قسمت کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـن رسـیـدم خـونـه..کـجـایی عـشـقـم؟ بـا فـریـــاد، د ِکــی زرنـگـی ! بـیـا پـیـدام کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب… من تمام شب های با تو بودن را باید بیدار باشم هر شب هزاران بوسه نذرت کرده ام! من میبوسمت ، خدا می شمارد… یک… دو … سه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس غروری داره کنار تو قدم زدنو اخم کردن به بقیه(ز.ا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد یه روز برات مثل پریزاد بودم  تو باغ سرسبز چشات یه سروآزاد بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردی وفانمودم واو پشت پازدبه عشق وامید هرچه دادم به اوحلالش باد غیران دل که مفت بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شد ام؟ قبول دل شکسته ام ؟ آن هم قبول بی غیرت که نشده ام ، پس لطفا؛ خود را در شعر هایم بیشتر بپوشان، اینجا "غریبه" نشسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا وقتي عشقشون خابه فقط نگاش ميكنن و تودلشون قربون صدقه ش ميرن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیـان مــانـدن و نـمــانـدن فـاصـلـه تـنـها یـک حـرف سـاده بـود از قـول مــن بــه بـاران بـی امـان بـگو.. دل اگـــر دل بــاشـد، آب از آسـیــاب عـلــاقــه اش نـمـی افـتـد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه خـوبه تو "بــــازی"زندگی  عشقــــــت بیـــــاد دستتـــو بگـــــیره بگه "من و عشقم باهم" "شماهام همه باهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی نیست... بیا زندگی را بدزدیم؛ آن وقت،میان دو دیدار قسمت کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـن رسـیـدم خـونـه..کـجـایی عـشـقـم؟ بـا فـریـــاد، د ِکــی زرنـگـی ! بـیـا پـیـدام کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب… من تمام شب های با تو بودن را باید بیدار باشم هر شب هزاران بوسه نذرت کرده ام! من میبوسمت ، خدا می شمارد… یک… دو … سه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس غروری داره کنار تو قدم زدنو اخم کردن به بقیه(ز.ا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد یه روز برات مثل پریزاد بودم  تو باغ سرسبز چشات یه سروآزاد بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردی وفانمودم واو پشت پازدبه عشق وامید هرچه دادم به اوحلالش باد غیران دل که مفت بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شد ام؟ قبول دل شکسته ام ؟ آن هم قبول بی غیرت که نشده ام ، پس لطفا؛ خود را در شعر هایم بیشتر بپوشان، اینجا "غریبه" نشسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا وقتي عشقشون خابه فقط نگاش ميكنن و تودلشون قربون صدقه ش ميرن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیـان مــانـدن و نـمــانـدن فـاصـلـه تـنـها یـک حـرف سـاده بـود از قـول مــن بــه بـاران بـی امـان بـگو.. دل اگـــر دل بــاشـد، آب از آسـیــاب عـلــاقــه اش نـمـی افـتـد...