بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام مردان روزگار خسته ترم اما هنوز بیش از همهء زن های دنیا برای تو می میرم و تو... مشتاق تر از همه مردان می آزاری ام و زنده زنده دفنم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺖِ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻋﺸﻖِ ﺗﻮ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم... پاک می کنم... می نویسم... پاک می کنم... املایم بد نیست از تکرار اسمت...........لذت می برم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ خانومم چی کار میکنه؟ _ قربوووون آقاش میره +فداش بشم _ خدانکنه، خودش یه تنه فداته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار به حرف مردم دارم . . . ! زندگی من همین است . . . شب که می شود عاشقانه ای می نویسم . . . خیره می شوم به عکست و با خودم فکر می کنم . . . مگر می شود 【تــــــــــو】 را دوست نداشت !?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع در ذهن بجز تو آفریدن ممنوع غیر از تو ورود دیگران در قلبم، عمرأ-ابدأ-هیچ اکیدأ ممنوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااینکه ازتنهایی میترسم ولی دوست دارم تو قلبت تنهای تنهاباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرتوبامن راه مي امدي........تمام شهررا جاده ميكردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که محل سگ نمیذاره مطمن باش جایی دیگه دنبال یکی دیگه داره مثل سگ له له میزنه . این قانون طبیعته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی روح را آراستن بیشمار افتادن و برخاستن ! هر که با عشق آشنا شد مست شد وارد یک راه بی بن بست شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر می کنم چقدر خوب می شد نزدیک صورتم نفس می کشـیدی می دانی؟ من رک تر از آنم که نبوسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس، درد است ک میکشم!‏↳‏ ای کاش یا بود، یا اصلأ نبود!‏↳‏ اینکه هست و کنارم نيست دیوانه ام میکند... . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آدم دلش میخاد که بعضی وقت ها تمام خستگیهاشو توی آغوش یکی جا بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه ک عشق بااشک سخن میگوید، به همان گونه عشق بی معرفت هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد سالها رفت و دل من سنگ نشد ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي تموم زندگيم بي تو تموم زندگيم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام مردان روزگار خسته ترم اما هنوز بیش از همهء زن های دنیا برای تو می میرم و تو... مشتاق تر از همه مردان می آزاری ام و زنده زنده دفنم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺖِ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻋﺸﻖِ ﺗﻮ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم... پاک می کنم... می نویسم... پاک می کنم... املایم بد نیست از تکرار اسمت...........لذت می برم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ خانومم چی کار میکنه؟ _ قربوووون آقاش میره +فداش بشم _ خدانکنه، خودش یه تنه فداته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار به حرف مردم دارم . . . ! زندگی من همین است . . . شب که می شود عاشقانه ای می نویسم . . . خیره می شوم به عکست و با خودم فکر می کنم . . . مگر می شود 【تــــــــــو】 را دوست نداشت !?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع در ذهن بجز تو آفریدن ممنوع غیر از تو ورود دیگران در قلبم، عمرأ-ابدأ-هیچ اکیدأ ممنوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااینکه ازتنهایی میترسم ولی دوست دارم تو قلبت تنهای تنهاباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرتوبامن راه مي امدي........تمام شهررا جاده ميكردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که محل سگ نمیذاره مطمن باش جایی دیگه دنبال یکی دیگه داره مثل سگ له له میزنه . این قانون طبیعته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی روح را آراستن بیشمار افتادن و برخاستن ! هر که با عشق آشنا شد مست شد وارد یک راه بی بن بست شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر می کنم چقدر خوب می شد نزدیک صورتم نفس می کشـیدی می دانی؟ من رک تر از آنم که نبوسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس، درد است ک میکشم!‏↳‏ ای کاش یا بود، یا اصلأ نبود!‏↳‏ اینکه هست و کنارم نيست دیوانه ام میکند... . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آدم دلش میخاد که بعضی وقت ها تمام خستگیهاشو توی آغوش یکی جا بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه ک عشق بااشک سخن میگوید، به همان گونه عشق بی معرفت هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد سالها رفت و دل من سنگ نشد ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي تموم زندگيم بي تو تموم زندگيم ...