بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر می گوید، بایداز محیط های استرس زا دوری کنم! ولی چگونه باید به او می گفتم که... وقتی او رفت چطور از رختخواب یک نفره دوری کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یادبردمش پنهانی دوست داشتنش حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺵ ﻭﻋﺎﺷﻖ ... ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم، ماتم ببارد هراسِ ِ بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد اوری حوادث با مخاطب خاص!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه عاشقانه می پرستم تمام آن لحظه هایی را که به نام می خوانمت و تو با جانم گفتنهایت مرا بیخود می کنی از خودم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی... وقتی بغض میکردم... بغلم میکردی و میگفتی... ببینم چِشآتو... منو نیگآ کُن... اگه گریه کنی قهر میکنم میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . . چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد در هر جایی بشنوه,ناخود آگاه برمیگرده به همون سمت  یا از روی ذوق, یا از روی حسرت, یا از روی نقرت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف میدانی که غیرتم همه چیز من است. لااقل بخوابم که میای تنها بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرگت درسـت از لحـظه ای آغــاز مـی شـود که.... در بـرابـر آنـچه بـرایـت مهـم اسـت.... مجـبـــوری سکـــوت کنــی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــایعه کنید کـــه ختم مــــــن است....ツ  دلتــــ♥ـــنگش شـــده ام....ツ  شـــاید اینـــجور بیـــــــــاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شوی... دیگر شبهایت به همین سادگی ها صبح نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر می گوید، بایداز محیط های استرس زا دوری کنم! ولی چگونه باید به او می گفتم که... وقتی او رفت چطور از رختخواب یک نفره دوری کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یادبردمش پنهانی دوست داشتنش حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺵ ﻭﻋﺎﺷﻖ ... ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم، ماتم ببارد هراسِ ِ بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد اوری حوادث با مخاطب خاص!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه عاشقانه می پرستم تمام آن لحظه هایی را که به نام می خوانمت و تو با جانم گفتنهایت مرا بیخود می کنی از خودم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی... وقتی بغض میکردم... بغلم میکردی و میگفتی... ببینم چِشآتو... منو نیگآ کُن... اگه گریه کنی قهر میکنم میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . . چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد در هر جایی بشنوه,ناخود آگاه برمیگرده به همون سمت  یا از روی ذوق, یا از روی حسرت, یا از روی نقرت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف میدانی که غیرتم همه چیز من است. لااقل بخوابم که میای تنها بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرگت درسـت از لحـظه ای آغــاز مـی شـود که.... در بـرابـر آنـچه بـرایـت مهـم اسـت.... مجـبـــوری سکـــوت کنــی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــایعه کنید کـــه ختم مــــــن است....ツ  دلتــــ♥ـــنگش شـــده ام....ツ  شـــاید اینـــجور بیـــــــــاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شوی... دیگر شبهایت به همین سادگی ها صبح نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .