بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت … دنیایم را تغییر میدهد کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم می شکفد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق واقعی درعشقش زیبایی نمی بیند. بلکه عشقش را خود زیبایی می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق واقعی" این نیست که بگی: می میرم و نمیذارم ازم جدا شی... "عشق واقعی" یعنی این که بگی:  می میرم و نمیذارم خنده از لبات دور شه ...  حتی اگه باهام نباشی "نازنینم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یاد کردنت دیر میشود اما،یادم نمیرود چقدر دوستت دارم...@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی...  عکس شناسنامش رو هم...  به صد تا عکس داف و سانتی مانتال ترجیح بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جا در قلبم و هر جا در چشمانم... عاشق که باشی به معنای این جمله پی خواهی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونی چه کیفی میده وقتی مرموز و عاشقانه نگات می کنم و می گم: از این به بعد دیگه باید با نام خونوادگیِ من خونده بشیا... خانومِ خوووووووودم........ این روز میاد خدا ؟؟؟ همه امیدم توی خدااااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست  که گفته نمیشن , شنیده نمیشن  اما احساس میشن...احساس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بروی دلم پاییز می شود برگ هایم می ریزند، اما وقتی میبینم شنیدن صدای خش خش پایت روی برگ ها را دوست داری همه چیز را فراموش می کنم برو خدا نگه دارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای عشق وسط باشه حرف طرفت قبول داری نه حرف بقیه رو... پای هوس وسط باشه حرف بقیه رو قبول داری نه حرف طرفت... اینه فرق عشق و هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دلت برای نفسام پناهی پیدا کن تا در عشقت جان من فنا بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام/ حواست نیست این روزا تو سرگرمی و من تنهام /حواست نیست هرلحظه دارم ازیاد تو میرم/ ولی بازم تو رویاهام میام دستاتو میگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقـــــــــــــــــــــــــــت يعنى: . . . . . اون واسه هميشـــــــــــــــــــــــــــه رفت و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز دوســـــــــــــــــــــــــــش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا... فردا که بشه کودک نداشته ام را بغل میکنم تو را نشانش خواهم داد... و با بغض بزرگی خواهم گفت:  ببین... ببین در تمام رویاهایم، او مادر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نتی که از عشق بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـوسـه هایـی که سـهم مـن اســــت ... گـرمـی آغـــوشت... دسـتات و نـگاهـت و نفـست... و هـمه و هـمه ... حـرامش بـاد ... حـرااااام !!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت … دنیایم را تغییر میدهد کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم می شکفد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق واقعی درعشقش زیبایی نمی بیند. بلکه عشقش را خود زیبایی می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق واقعی" این نیست که بگی: می میرم و نمیذارم ازم جدا شی... "عشق واقعی" یعنی این که بگی:  می میرم و نمیذارم خنده از لبات دور شه ...  حتی اگه باهام نباشی "نازنینم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یاد کردنت دیر میشود اما،یادم نمیرود چقدر دوستت دارم...@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی...  عکس شناسنامش رو هم...  به صد تا عکس داف و سانتی مانتال ترجیح بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جا در قلبم و هر جا در چشمانم... عاشق که باشی به معنای این جمله پی خواهی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونی چه کیفی میده وقتی مرموز و عاشقانه نگات می کنم و می گم: از این به بعد دیگه باید با نام خونوادگیِ من خونده بشیا... خانومِ خوووووووودم........ این روز میاد خدا ؟؟؟ همه امیدم توی خدااااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست  که گفته نمیشن , شنیده نمیشن  اما احساس میشن...احساس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بروی دلم پاییز می شود برگ هایم می ریزند، اما وقتی میبینم شنیدن صدای خش خش پایت روی برگ ها را دوست داری همه چیز را فراموش می کنم برو خدا نگه دارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای عشق وسط باشه حرف طرفت قبول داری نه حرف بقیه رو... پای هوس وسط باشه حرف بقیه رو قبول داری نه حرف طرفت... اینه فرق عشق و هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دلت برای نفسام پناهی پیدا کن تا در عشقت جان من فنا بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام/ حواست نیست این روزا تو سرگرمی و من تنهام /حواست نیست هرلحظه دارم ازیاد تو میرم/ ولی بازم تو رویاهام میام دستاتو میگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقـــــــــــــــــــــــــــت يعنى: . . . . . اون واسه هميشـــــــــــــــــــــــــــه رفت و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز دوســـــــــــــــــــــــــــش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا... فردا که بشه کودک نداشته ام را بغل میکنم تو را نشانش خواهم داد... و با بغض بزرگی خواهم گفت:  ببین... ببین در تمام رویاهایم، او مادر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نتی که از عشق بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـوسـه هایـی که سـهم مـن اســــت ... گـرمـی آغـــوشت... دسـتات و نـگاهـت و نفـست... و هـمه و هـمه ... حـرامش بـاد ... حـرااااام !!!!