بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... درست زمانی که دوست داشتنت را اعتراف کردم... و هنوز مانده ام که چرا همه معشوقه ها می روند، به راهی،به امید کسی که شاید قرار نیست اصلا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد آوری حوادث با مخاطب خاص! لا مصب قوی ترین نوع حافظس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را، به خدا سوگند میدهند اما برای من، تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی؛ اما زیباتر آنست. که ، همسری داری که قلبش تو هستی. ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی . . . باران که ببارد . . . یه نخ سیگار که باشد . . . هر کام سیگارت یه دنیا ارزش دارد . . . با هر کام عشقت را حس خواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــــروز به پـایـان می رسـد از فردا برایــم چیزی نگــو ! مــن نمی گــویم " فردا روز دیــگری ست " فقــط می گــویم " تو روز دیــگری هســتی " تــو فردایــی همــان که بایــد بخاطـــرش زنده بــمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته واسه خوشبخت شدن کسی دعا کنی که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست! هی با خودم می گویم فقط پنج دقیقه ی دیگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو تنها چیزیست که خدا با دست هایش خلق کرد! زمین و کهکشان و کوه ها  دایناسورها و دریاها و تمام مردم خود به خود پیدا شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر شب بی ادعا در من شعر می شوی . . . و من هر روز مغرورانه پز شاعر بودنم را میدهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم به نام تو، عشقم به یاد تو، جسمم برای تو، جونم فدای تو، روحم کنار تو، اما زندگیم مال خودم چون که زندگیم تویی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر امدنی رفتنی دارد ... قبول امدنت قشنگ بود اما چرا اینقدر بی رحمانه رفتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه به من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ع . . . ش /_ م . . . ق . هر ساعتی که بگی به یادتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـت داشــتـنـت را بـــغــل گــــرفـتــمُ دویــــدم ... کــــاشــکــی؛ آدم هــا بــــا دور شـــدنــشـــــان دوســــــت داشــــتــن شـــان را هـــــم مـــی بـــردنــد ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... درست زمانی که دوست داشتنت را اعتراف کردم... و هنوز مانده ام که چرا همه معشوقه ها می روند، به راهی،به امید کسی که شاید قرار نیست اصلا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد آوری حوادث با مخاطب خاص! لا مصب قوی ترین نوع حافظس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را، به خدا سوگند میدهند اما برای من، تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی؛ اما زیباتر آنست. که ، همسری داری که قلبش تو هستی. ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی . . . باران که ببارد . . . یه نخ سیگار که باشد . . . هر کام سیگارت یه دنیا ارزش دارد . . . با هر کام عشقت را حس خواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــــروز به پـایـان می رسـد از فردا برایــم چیزی نگــو ! مــن نمی گــویم " فردا روز دیــگری ست " فقــط می گــویم " تو روز دیــگری هســتی " تــو فردایــی همــان که بایــد بخاطـــرش زنده بــمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته واسه خوشبخت شدن کسی دعا کنی که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست! هی با خودم می گویم فقط پنج دقیقه ی دیگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو تنها چیزیست که خدا با دست هایش خلق کرد! زمین و کهکشان و کوه ها  دایناسورها و دریاها و تمام مردم خود به خود پیدا شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر شب بی ادعا در من شعر می شوی . . . و من هر روز مغرورانه پز شاعر بودنم را میدهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم به نام تو، عشقم به یاد تو، جسمم برای تو، جونم فدای تو، روحم کنار تو، اما زندگیم مال خودم چون که زندگیم تویی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر امدنی رفتنی دارد ... قبول امدنت قشنگ بود اما چرا اینقدر بی رحمانه رفتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه به من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ع . . . ش /_ م . . . ق . هر ساعتی که بگی به یادتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـت داشــتـنـت را بـــغــل گــــرفـتــمُ دویــــدم ... کــــاشــکــی؛ آدم هــا بــــا دور شـــدنــشـــــان دوســــــت داشــــتــن شـــان را هـــــم مـــی بـــردنــد ... ! "