بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان از تـــوجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺎﺶ میکنی ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .… ﺗﻮی ﺩلت میگی .… ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ همیشه باش ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خورشید باش من زمین... عاشقانه بر من بتاب ... تو که باشی چه غم از زمستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر  می نشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان می کشد دلم پر به سوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه این دلای غافل  عشق بازی با نگاه  کندن دل شده اسون دل میبندن به هزارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه ؟؟؟؟ سرش داد نزن ! باهاش قهر نکن ! دوسش داشته باش ! اون بخاطر تو منو فراموش کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دخترا رو نمیدونم.....اما بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا..... . . بعضیامون هنوز پاکیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغشته به “تو” میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که اهنگ جواد یساری گوش میده . . . . . . . . . . . لامصب زن زندگیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻭ ﻣﯽﻣﯿﺮﻡ ﻣﺮﮒ ﻧﻪ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﯽﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﮒ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی : مــــــــــــن بـا تـــــــــو خـــوبـــــم . . . و کـس دیـگـه ای رو نـمـیـخـوام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که یادت باشد در وجودم فاصله ها از اینکه نتواسته اند ماموریت خود را به درستی انجام دهند شرمسارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نذاشت بیا توقلبم بخواب /اگه صدای قلبم نذاشت من میمیرم تو سیر بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا مجبوری احمق باشی! روی کاغذ می نویسی دستهایش و روی آن دست میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شلوغی دورم نگاه نکن رفیق.......پشتم خیلی خالیه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان از تـــوجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺎﺶ میکنی ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .… ﺗﻮی ﺩلت میگی .… ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ همیشه باش ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خورشید باش من زمین... عاشقانه بر من بتاب ... تو که باشی چه غم از زمستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر  می نشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان می کشد دلم پر به سوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه این دلای غافل  عشق بازی با نگاه  کندن دل شده اسون دل میبندن به هزارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه ؟؟؟؟ سرش داد نزن ! باهاش قهر نکن ! دوسش داشته باش ! اون بخاطر تو منو فراموش کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دخترا رو نمیدونم.....اما بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا..... . . بعضیامون هنوز پاکیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغشته به “تو” میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که اهنگ جواد یساری گوش میده . . . . . . . . . . . لامصب زن زندگیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻭ ﻣﯽﻣﯿﺮﻡ ﻣﺮﮒ ﻧﻪ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﯽﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﮒ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی : مــــــــــــن بـا تـــــــــو خـــوبـــــم . . . و کـس دیـگـه ای رو نـمـیـخـوام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که یادت باشد در وجودم فاصله ها از اینکه نتواسته اند ماموریت خود را به درستی انجام دهند شرمسارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نذاشت بیا توقلبم بخواب /اگه صدای قلبم نذاشت من میمیرم تو سیر بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا مجبوری احمق باشی! روی کاغذ می نویسی دستهایش و روی آن دست میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شلوغی دورم نگاه نکن رفیق.......پشتم خیلی خالیه!