بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــو که دوستــم داری هوس زندگـی کـــــرده ام لــــعـــنــتـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستگاه اتوبوس ... منم و انتظار و ابهام رفتن ...! اتوبوس ها می آیند و می روند ... بگو به من ؛ کدامیک مرا به مقصد "تو" می رساند ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابـطـه هـاتـون اخـلـاق داشـتـه بـاشـیـن.. غــرور واسه غـریـبـه هـاســت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــز بـرایــم کهـــنه نمـیشـــوی.. حـتــی اگــــر تـمـــام دنیـــا را تــار عـنـکـبــوت بگیــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین آدمهای این کره خاکی تافته جدا بافته ای پس . .. . . . بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیله های درون چشمانم رنگی ست پس چرا گاهی اینقدر دنیا را سیاه میبینم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها دلیلی است که فراموشی را محکوم میکند همیشه در خاطرم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چقدر خوشحالم که از میان اینهمه ضمیر تو را پیدا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهام بود بهم میگفت : نترس من که باهاتم! این اواخر که میدونست میخواد بره میگفت: نترس ... تنهایی که ترس نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ی عشق در تاری بیافتد که عنکبوتش سیر باشد،تازه قصه ی زندگی آغاز شده.چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم عشقم؟؟؟! وقتی فندک یادگاریَت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز ، دلم خودت را خواست  نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دَستـــ هـای ِ چهـ کـَسی  اِســرافـــ میشوی تــ♥ــو  کهـ اَکــنون مـَـن بهـ ذرهـ ذرهـ اَتـــ محــتـــاجــــــــَــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم که به خودش نمیرسید.... دلــــش را زدم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــو که دوستــم داری هوس زندگـی کـــــرده ام لــــعـــنــتـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستگاه اتوبوس ... منم و انتظار و ابهام رفتن ...! اتوبوس ها می آیند و می روند ... بگو به من ؛ کدامیک مرا به مقصد "تو" می رساند ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابـطـه هـاتـون اخـلـاق داشـتـه بـاشـیـن.. غــرور واسه غـریـبـه هـاســت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــز بـرایــم کهـــنه نمـیشـــوی.. حـتــی اگــــر تـمـــام دنیـــا را تــار عـنـکـبــوت بگیــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین آدمهای این کره خاکی تافته جدا بافته ای پس . .. . . . بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیله های درون چشمانم رنگی ست پس چرا گاهی اینقدر دنیا را سیاه میبینم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها دلیلی است که فراموشی را محکوم میکند همیشه در خاطرم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چقدر خوشحالم که از میان اینهمه ضمیر تو را پیدا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهام بود بهم میگفت : نترس من که باهاتم! این اواخر که میدونست میخواد بره میگفت: نترس ... تنهایی که ترس نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ی عشق در تاری بیافتد که عنکبوتش سیر باشد،تازه قصه ی زندگی آغاز شده.چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم عشقم؟؟؟! وقتی فندک یادگاریَت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز ، دلم خودت را خواست  نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دَستـــ هـای ِ چهـ کـَسی  اِســرافـــ میشوی تــ♥ــو  کهـ اَکــنون مـَـن بهـ ذرهـ ذرهـ اَتـــ محــتـــاجــــــــَــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم که به خودش نمیرسید.... دلــــش را زدم!