بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: حاضر نشي سايه كوچيك بالاي سرتو با هييييچ قصري عوض كني بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای هستم  با جیب های پر از قلوه سنگ؛ شهر از من به پس کوچه ها پناه برده است! هر پنجره ای که قاب چهره ی خندانت نشود، فرو خواهد ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نیست... نخواهد بود... هیچکس عزیزتر از تو برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ارزش واقعي يک لحظه را … تا زماني که به يک خاطره تبديل نشود- نمي فهميم … چقدر دردناک است جمله ی : ”يادش بخير”.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های عجیبی هستیم !  هر چیزی که روزی صد بار می کشدمان ..... باعث میشود با امید بیشتر  احساس زنده بودن کنیم !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه ها اندامهای بیخودی هستند، برای تنفس در هوایی که تو نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت قرار میخواهم از خدا در میان اینهمه بیقراریها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صافی آب مرا یاد تو انداخت،رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان نفست داغ تنت گرم دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت ! پشیمان و با چشمانی پر از اشک...! خودم را که نه ، عکسم را !!! عکسی را که در زیر آن نوشته است "چهل روز گذشت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم میشود زندگی کرد قدم زد چای خورد فیلم دید سفر رفت فقط... بی تو نمیشود به خواب رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم... هربار که دلتنگ میشوم ، بجای بغض و اشک ، تنها به این جمله اکتفا میکنم که : هوای بد این روز ها آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــهـتـریـن روز زنـدگـی مـــــــــــن روزیـسـت کـه تــــــــــو در مـیـان نـابـاوری هـا مـی آیــی ، دستـم را مـیـگـیـری و آرام زمـــزمـه مـیـکنـی : دوســتــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملوانان هر روز نفرینم می کنند.. از آن پس که دل به دریا زدم.. دریا رنگ آرامش به خود ندیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوست داشتنت مشغولم . . . همانند سربازی ک سالهاست بی خبر از اتمام جنگ در مقری متروکه نگهبانی میدهد . . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: حاضر نشي سايه كوچيك بالاي سرتو با هييييچ قصري عوض كني بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای هستم  با جیب های پر از قلوه سنگ؛ شهر از من به پس کوچه ها پناه برده است! هر پنجره ای که قاب چهره ی خندانت نشود، فرو خواهد ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نیست... نخواهد بود... هیچکس عزیزتر از تو برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ارزش واقعي يک لحظه را … تا زماني که به يک خاطره تبديل نشود- نمي فهميم … چقدر دردناک است جمله ی : ”يادش بخير”.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های عجیبی هستیم !  هر چیزی که روزی صد بار می کشدمان ..... باعث میشود با امید بیشتر  احساس زنده بودن کنیم !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه ها اندامهای بیخودی هستند، برای تنفس در هوایی که تو نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت قرار میخواهم از خدا در میان اینهمه بیقراریها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صافی آب مرا یاد تو انداخت،رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان نفست داغ تنت گرم دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت ! پشیمان و با چشمانی پر از اشک...! خودم را که نه ، عکسم را !!! عکسی را که در زیر آن نوشته است "چهل روز گذشت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم میشود زندگی کرد قدم زد چای خورد فیلم دید سفر رفت فقط... بی تو نمیشود به خواب رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم... هربار که دلتنگ میشوم ، بجای بغض و اشک ، تنها به این جمله اکتفا میکنم که : هوای بد این روز ها آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــهـتـریـن روز زنـدگـی مـــــــــــن روزیـسـت کـه تــــــــــو در مـیـان نـابـاوری هـا مـی آیــی ، دستـم را مـیـگـیـری و آرام زمـــزمـه مـیـکنـی : دوســتــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملوانان هر روز نفرینم می کنند.. از آن پس که دل به دریا زدم.. دریا رنگ آرامش به خود ندیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوست داشتنت مشغولم . . . همانند سربازی ک سالهاست بی خبر از اتمام جنگ در مقری متروکه نگهبانی میدهد . . . !