بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند نمی دانم خواب هایت را با که شریک می شوی اما هنوز  شریک تمام بی خوابی های من تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خيـلی ها بـودم! از آن دست نيافتـنی هايشـان... ساده اسـيرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورتت شعر است و هر یک تار زلفت مصرعی شعر را یک مصرعِ پیچیده زیبا می کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شیرین است.... ...یاد تو بودن! در این روزگار تلخ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سال هاست معلقم در آسمان چشمانت یا دستم را بگیر یا رهایم کن تعلیق، فقط به کار قصه ها می آید ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهااحتیج دارم کسی قلقکم بده..... اخه.... خیلی وقته ازته دل نخندیده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام دوستت دارمهای ناگفته ای  که پشت دیوار منطقم پنهان میکنم تا  نشان دهم منطقی ام  بدهکارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نه میتونم ببینمش نه میتونم صداشو بشنوم ولی بد جوری دلتنگشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست بـآمِن رآه بیآ بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمی شوم  اما بدان حرارت سرگرمی  هایت مر ا میسوزاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستت داشتن اسراف میکنم! میدانی چیست؟ خدا اسراف کاران عاشق را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس  خیانت می کنم!  عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها می کشم و می گویم  . . . . . تا گل من هست زندگی باید کرد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد... رفتنش به من رسید!!! رسیدنش به دیگری !!! اییییییییی خدااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد نفسمــــ... دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه امـــــــا... بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن نفســـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم..........رفتنش مرا نمی آزارد.........شایدش دردناک است.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند نمی دانم خواب هایت را با که شریک می شوی اما هنوز  شریک تمام بی خوابی های من تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خيـلی ها بـودم! از آن دست نيافتـنی هايشـان... ساده اسـيرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورتت شعر است و هر یک تار زلفت مصرعی شعر را یک مصرعِ پیچیده زیبا می کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شیرین است.... ...یاد تو بودن! در این روزگار تلخ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سال هاست معلقم در آسمان چشمانت یا دستم را بگیر یا رهایم کن تعلیق، فقط به کار قصه ها می آید ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهااحتیج دارم کسی قلقکم بده..... اخه.... خیلی وقته ازته دل نخندیده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام دوستت دارمهای ناگفته ای  که پشت دیوار منطقم پنهان میکنم تا  نشان دهم منطقی ام  بدهکارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نه میتونم ببینمش نه میتونم صداشو بشنوم ولی بد جوری دلتنگشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست بـآمِن رآه بیآ بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمی شوم  اما بدان حرارت سرگرمی  هایت مر ا میسوزاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستت داشتن اسراف میکنم! میدانی چیست؟ خدا اسراف کاران عاشق را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس  خیانت می کنم!  عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها می کشم و می گویم  . . . . . تا گل من هست زندگی باید کرد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد... رفتنش به من رسید!!! رسیدنش به دیگری !!! اییییییییی خدااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد نفسمــــ... دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه امـــــــا... بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن نفســـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم..........رفتنش مرا نمی آزارد.........شایدش دردناک است.........