بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند باز نوشت بازم خوند اخرش اونیکه نوشت مرد اما اونیکه می خوند موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط که زخم ها نیستند...! گاهی کسی چنان نرم به تنت دست می کشد که جایش تا ابد روی پوستت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم پوسیده تر از آنند که بخواهند ضمانت مرا پیش تو بکنند دفترم را آتش می زنم تا دیگران ندانند من که بودم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــِشـــمایـــه "تـــو" خـــودِش یــة اِســـتـِـراتـِــژیـــة واســـه اَســیـــر کـَــردَن مَــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد بــایـد حــرفـش قــولــش فــکــرش نـگـاهـش قـلـبـش♥ ... و ... آنــقــدر مــردانــه باشد... کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...بـه او اعـتــمــاد کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شکست خوردم!  با فتح شهری که تو در آن نبودی ...! " , جلال ارمغان ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریداره واقعی ام، گران شد... کسی که برای دیگران رایگان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام  اما نمیدانم خیلی راچگونه  بنویسم که "خیلی" خوانده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی برسد شبی که گوش تلفن کر!!! دوستت دارم را در گوش خودت بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظرمن عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بوی تورا میشنوم..........میدانی؟؟؟درباغ شکوفه نارنج میچینند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبی نکن غریبه نیست فرشته روی شانه چپم است بین خودمان باشد بانو عاشق شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسی یعنی اینکه تو خودِ طرفو بخوای! ولی ... عشق واقعی یعنی اینکه تو خیرِ طرفو بخوای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی یه اس ام اس ازش میاد حتی قبل اینکه بدوونی چی نوشته لبخند میاد روی لبت! همینکه یه لحظه بهت فک میکرده واست اندازه یه دنیا می ارزه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود.. . . . به یک دلخوشی کوچک... به یک هستم ... به یک کجایی ...؟ به یک حضور .... به یک سلام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند باز نوشت بازم خوند اخرش اونیکه نوشت مرد اما اونیکه می خوند موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط که زخم ها نیستند...! گاهی کسی چنان نرم به تنت دست می کشد که جایش تا ابد روی پوستت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم پوسیده تر از آنند که بخواهند ضمانت مرا پیش تو بکنند دفترم را آتش می زنم تا دیگران ندانند من که بودم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــِشـــمایـــه "تـــو" خـــودِش یــة اِســـتـِـراتـِــژیـــة واســـه اَســیـــر کـَــردَن مَــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد بــایـد حــرفـش قــولــش فــکــرش نـگـاهـش قـلـبـش♥ ... و ... آنــقــدر مــردانــه باشد... کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...بـه او اعـتــمــاد کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شکست خوردم!  با فتح شهری که تو در آن نبودی ...! " , جلال ارمغان ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریداره واقعی ام، گران شد... کسی که برای دیگران رایگان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام  اما نمیدانم خیلی راچگونه  بنویسم که "خیلی" خوانده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی برسد شبی که گوش تلفن کر!!! دوستت دارم را در گوش خودت بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظرمن عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بوی تورا میشنوم..........میدانی؟؟؟درباغ شکوفه نارنج میچینند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبی نکن غریبه نیست فرشته روی شانه چپم است بین خودمان باشد بانو عاشق شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسی یعنی اینکه تو خودِ طرفو بخوای! ولی ... عشق واقعی یعنی اینکه تو خیرِ طرفو بخوای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی یه اس ام اس ازش میاد حتی قبل اینکه بدوونی چی نوشته لبخند میاد روی لبت! همینکه یه لحظه بهت فک میکرده واست اندازه یه دنیا می ارزه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود.. . . . به یک دلخوشی کوچک... به یک هستم ... به یک کجایی ...؟ به یک حضور .... به یک سلام