بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تــو "حـرف مـی زنـم  چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ، کـه بـهار هـم دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود...؟ حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر حرفی نبود شماره ام را بگیر و فقط بخند .... وقتی می خندی زمان می ایستد و در زیر پوستم انگار پرنده ایست که برای رهایی پرپر میزند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــق مـــــــن . . . میخواهم داستانی از علاقه ام به تو بنویسم  یکی هست . . همه زندیگمه . .  خلاصش میکنم . . قشنگترین بهونه زندگیمی دلیل خنده هامی دوستــــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا از درون احساس کردم برایت نذر عِطر یاس کردم هوا عاشق شد و من در تبسم تو را از آسمان آغاز کردم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهــا کھ مــدام با منــــــــــے شـــب هـا هـم در خـوابـم... تــــــــــــــو چـرا نمـے خـوابـے ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاه از تـمام زمـین بـه ایـن بـزرگیش .. از خـدابـاتـموم اون عـظمت و مـهربـونیش ... دلـت فـقط یـکیو مـیخواد کـه حـرف دلـش و زبـونش یـکی بـاشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از << تــــــــــو >> هــیـچ چـیز... جـز بـودنــت نـمی خــوام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی چیزی نپرس که دوسش داری  از اون کسی بپرس که دوسِت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمونو نشون بده دیوونگی همیشه بد نیست نشون بده به همه که ما تا ابد دیوونه همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر زیبــا دلم را بــر دلــش وابســته کرد...  یارم انــگاری تخصــص داشــت در "پیــوند قلب" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمه می گویند “سخت گیر”م!  راست می گویند  هــمین است که انقدر “سخت”  به تو “گیر” داده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از دلم که دل به تو نداده است  تمام خواهشم شدی ولی کنون که رفته ای ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن  نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد... یک لحظه جایمان را با هم عوض کنیم.. شاید تو می فهمیدی چقدر بی انصافی... و من می فهمیدم...چرا....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.. در این شهر دکتری پیدا میشد و تو رو برایم تجویز میکرد تا باورت شود حال من فقط با تو خوب میشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تــو "حـرف مـی زنـم  چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ، کـه بـهار هـم دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود...؟ حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر حرفی نبود شماره ام را بگیر و فقط بخند .... وقتی می خندی زمان می ایستد و در زیر پوستم انگار پرنده ایست که برای رهایی پرپر میزند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــق مـــــــن . . . میخواهم داستانی از علاقه ام به تو بنویسم  یکی هست . . همه زندیگمه . .  خلاصش میکنم . . قشنگترین بهونه زندگیمی دلیل خنده هامی دوستــــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا از درون احساس کردم برایت نذر عِطر یاس کردم هوا عاشق شد و من در تبسم تو را از آسمان آغاز کردم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهــا کھ مــدام با منــــــــــے شـــب هـا هـم در خـوابـم... تــــــــــــــو چـرا نمـے خـوابـے ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاه از تـمام زمـین بـه ایـن بـزرگیش .. از خـدابـاتـموم اون عـظمت و مـهربـونیش ... دلـت فـقط یـکیو مـیخواد کـه حـرف دلـش و زبـونش یـکی بـاشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از << تــــــــــو >> هــیـچ چـیز... جـز بـودنــت نـمی خــوام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی چیزی نپرس که دوسش داری  از اون کسی بپرس که دوسِت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمونو نشون بده دیوونگی همیشه بد نیست نشون بده به همه که ما تا ابد دیوونه همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر زیبــا دلم را بــر دلــش وابســته کرد...  یارم انــگاری تخصــص داشــت در "پیــوند قلب" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمه می گویند “سخت گیر”م!  راست می گویند  هــمین است که انقدر “سخت”  به تو “گیر” داده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از دلم که دل به تو نداده است  تمام خواهشم شدی ولی کنون که رفته ای ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن  نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد... یک لحظه جایمان را با هم عوض کنیم.. شاید تو می فهمیدی چقدر بی انصافی... و من می فهمیدم...چرا....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.. در این شهر دکتری پیدا میشد و تو رو برایم تجویز میکرد تا باورت شود حال من فقط با تو خوب میشود