بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: . . . بيشتر روزاي هفته غذاهاي مورد علاقه همسرتو بپزي. بياين همسرامونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم” لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !!!...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب نقشش را بازی کرد... به دروغ هایش عادت کرده بودم! از این میسوزم برای اثابتش میگفت: به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفی یعنی... دوسش داشته باشی...ندونی چه حسی بهت داره.... دیوونت میکنه این احساس لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانتر از من دیدی نشانم بده کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گاهی آدم دل اش فقط یک "دوستت دارم" می خواهد  که نمیرد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به سر رویاهایم نگذار ... مگر نمی بینی آرام گرفته اند تا رویاهای تو به سرانجام برسند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یجوری میشکننت که وقتی تیکه هاتو بهم میچسبونی یه آدم دیگه میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــیـــــــــــف کــــــه بـــرای مـــن جـــــــایــــگــــزیــــن نــــداری و تـــــکی .واگـــــرنـــــه به خـــــدا تــــــا الـــــان تـــعـــــويـــضــــــت کـــــرده بـــــودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه بدون مشکل بهش برسی تا آخر عمر باهات بمونه آخر سرم دست تو دست هم ازین دنیا برید..... مگه عشق غیر از اینه؟......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود ک با من چنین کردی ؟ ؟ گفت: آنقدر خوبی ک حالم را بهم میزنی ‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم یک جور خوبی حال من بد می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه !!! بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت انتظارت گمشدنت رفتنت نبوسیدنت جای خالی ات نیامدنت با خود در این فکرم من خود "لغتنامه" ی دردم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابم نیا! خوابم را شیرین وسفید میکنی  ولی روزگارم را تلخ وسیاه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی نزدیک تر به تو نشستن  چند قدم بیشتر با تو راه رفتن  خوشبختی  کوچکترین لحظه های حضور توست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: . . . بيشتر روزاي هفته غذاهاي مورد علاقه همسرتو بپزي. بياين همسرامونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم” لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !!!...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب نقشش را بازی کرد... به دروغ هایش عادت کرده بودم! از این میسوزم برای اثابتش میگفت: به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفی یعنی... دوسش داشته باشی...ندونی چه حسی بهت داره.... دیوونت میکنه این احساس لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانتر از من دیدی نشانم بده کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گاهی آدم دل اش فقط یک "دوستت دارم" می خواهد  که نمیرد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به سر رویاهایم نگذار ... مگر نمی بینی آرام گرفته اند تا رویاهای تو به سرانجام برسند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یجوری میشکننت که وقتی تیکه هاتو بهم میچسبونی یه آدم دیگه میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــیـــــــــــف کــــــه بـــرای مـــن جـــــــایــــگــــزیــــن نــــداری و تـــــکی .واگـــــرنـــــه به خـــــدا تــــــا الـــــان تـــعـــــويـــضــــــت کـــــرده بـــــودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه بدون مشکل بهش برسی تا آخر عمر باهات بمونه آخر سرم دست تو دست هم ازین دنیا برید..... مگه عشق غیر از اینه؟......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود ک با من چنین کردی ؟ ؟ گفت: آنقدر خوبی ک حالم را بهم میزنی ‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم یک جور خوبی حال من بد می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه !!! بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت انتظارت گمشدنت رفتنت نبوسیدنت جای خالی ات نیامدنت با خود در این فکرم من خود "لغتنامه" ی دردم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابم نیا! خوابم را شیرین وسفید میکنی  ولی روزگارم را تلخ وسیاه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی نزدیک تر به تو نشستن  چند قدم بیشتر با تو راه رفتن  خوشبختی  کوچکترین لحظه های حضور توست !