بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... گذر زمان دست من بود، تا لحظه های شیرین با تو بودن را این قدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن وقتی نمیماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو بــگو... بــگو... چــه مخــدری بود... در بــــــــــ♥ــــودنت...  که این همــــه... نبودنت را درد میکشم.. /.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم تو از من هرچه بود،سپردی اش به باد ... سهم من از تو هرچه بود ،هست ... با همان طراوت و گرمای آغازین  عزیز میدارمش . تا آخرین نبضِ بودن !تا لحظه ی سپردن به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح به ایستگاه قطار رفتم برای همه ی مسافران دست تکان دادم بی محابا به همه ی شان لبخند زدم آخر شنیده ام این قطار از کنار خانه ی تو می گذرد بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به من که دست تو پرواز هدیه میکند خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه میکند خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیال تو رسیده ای,نچینمت,منم حریف کال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو تنها چراغ "سبز"یست که مرا "متوقف" کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی اعتنا رفتی  نفهمیدم حس من واست یه تفریح بود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه .. سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات .. بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالف من .ما نمیشه.....تو میشه .چون من هر ثانیه به فکر توام و دلتنگ تو .اما تو حتی یک ثانیه هم یادم نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَســـت‌ هــایِ "تــو" تَصــمیـــم بـــود.  بـــایَـــد "مـــی‌گِــرفـــتَــم" وَ دور مـــی‌شُــدَم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون اگر چه در قلبم نیستی،اما به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی،دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که غرور راه باهم بودن ما رو بست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان/باید از جان گذرد هرکه شود همدمشان/روزی که سرشتند ز گل پیکرشان/سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نفر  با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش.... بهشتی میسازداز این دنیا برایت که دیگر بدون او بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ” تو ” را که می آفرید حواسش پرت آرزوهای “من” بود شدی همان آرزوی من . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... گذر زمان دست من بود، تا لحظه های شیرین با تو بودن را این قدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن وقتی نمیماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو بــگو... بــگو... چــه مخــدری بود... در بــــــــــ♥ــــودنت...  که این همــــه... نبودنت را درد میکشم.. /.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم تو از من هرچه بود،سپردی اش به باد ... سهم من از تو هرچه بود ،هست ... با همان طراوت و گرمای آغازین  عزیز میدارمش . تا آخرین نبضِ بودن !تا لحظه ی سپردن به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح به ایستگاه قطار رفتم برای همه ی مسافران دست تکان دادم بی محابا به همه ی شان لبخند زدم آخر شنیده ام این قطار از کنار خانه ی تو می گذرد بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به من که دست تو پرواز هدیه میکند خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه میکند خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیال تو رسیده ای,نچینمت,منم حریف کال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو تنها چراغ "سبز"یست که مرا "متوقف" کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی اعتنا رفتی  نفهمیدم حس من واست یه تفریح بود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه .. سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات .. بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالف من .ما نمیشه.....تو میشه .چون من هر ثانیه به فکر توام و دلتنگ تو .اما تو حتی یک ثانیه هم یادم نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَســـت‌ هــایِ "تــو" تَصــمیـــم بـــود.  بـــایَـــد "مـــی‌گِــرفـــتَــم" وَ دور مـــی‌شُــدَم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون اگر چه در قلبم نیستی،اما به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی،دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که غرور راه باهم بودن ما رو بست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان/باید از جان گذرد هرکه شود همدمشان/روزی که سرشتند ز گل پیکرشان/سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نفر  با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش.... بهشتی میسازداز این دنیا برایت که دیگر بدون او بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ” تو ” را که می آفرید حواسش پرت آرزوهای “من” بود شدی همان آرزوی من . . .