بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است ان هم نسبت به کسی که زیبا ترین حس دنیا را با او تجربه کردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بسه  دیگه داستان نگو کسی مارو از هم جدا نکرد تو خودت رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ...زندگی ات را بایادکسی سپری کنی که حتی ارزش یک ثانیه درخاطرش رفتن رانداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوله بار عشقو گذاشتی باز رو دوشم چیزی نمونده تا من دوباره زیر و روشم توصندوقچه قلبم کتاب قصه بودی کاشکی تو عمق چشمام نگاه نکرده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاااااشقم!!!!! عاااااااشق اون "بالاسری"!!!! که نه خیانت میکنه نه تنهات میذاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بــازی رو بــاخــتــم بــه دخــتــری کــه رژ لــبــش قــرمــز تــر بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاورید...  شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را برآورده میکند!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن آداب دارد.. وقتی رسیدی باید بمانی باید بسازی.. باید مدام یادت باشد که چقدر زجرکشیدی تا رسیدی‏‏!‏ که آرزویت بوده برسی..‏!‏ وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام نشوی.......‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تو تجربه می کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تیمارستان عشقت، واژه هامو بستری کن شبامو لبریز خورشید , روزامو خاکستری کن منو از خودت نرنجون، نگو دیوونگی ننگه وقتی باتو باشم حتی، دیوونگی هم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـایی کـه مـیـرن خـونـه  یـکـیـو دارن کـه مـیـاد اسـتـقـبـالـشـون ترجـیـحـن اون ی نـفـر ی شـاخـه گـل مـیـگـیـره،ی مـاچ مـیـده ایـنـا خـیـلـی خـوشـبـخـتـن واس خـودشـون اسـپـنـد دود کـنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من که توباشی زن بودن خوب است!ازمیان تمام مذکرهای دنیافقط کافیست پای تودرمیان باشد..نمیدانی برای توخانم بودن چه کیفی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر آمدی ، بمانی قول بده اگر خواستی بروی ، مرا هم با خود ببری چه خودم را چه یادم را چه روحم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام تاخودي نشان دهم وبه اميد اينكه بيايي،! زماني كه تورفتي براي خودم كسي بودم ولي حالا بي كسي شب وروزم را كم سياه نكرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بودن رو هیچچچچچوقت برای "تو" یاد نمیگیرم...! تا این حدددد بی استعدادم کردی...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است ان هم نسبت به کسی که زیبا ترین حس دنیا را با او تجربه کردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بسه  دیگه داستان نگو کسی مارو از هم جدا نکرد تو خودت رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ...زندگی ات را بایادکسی سپری کنی که حتی ارزش یک ثانیه درخاطرش رفتن رانداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوله بار عشقو گذاشتی باز رو دوشم چیزی نمونده تا من دوباره زیر و روشم توصندوقچه قلبم کتاب قصه بودی کاشکی تو عمق چشمام نگاه نکرده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاااااشقم!!!!! عاااااااشق اون "بالاسری"!!!! که نه خیانت میکنه نه تنهات میذاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بــازی رو بــاخــتــم بــه دخــتــری کــه رژ لــبــش قــرمــز تــر بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاورید...  شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را برآورده میکند!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن آداب دارد.. وقتی رسیدی باید بمانی باید بسازی.. باید مدام یادت باشد که چقدر زجرکشیدی تا رسیدی‏‏!‏ که آرزویت بوده برسی..‏!‏ وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام نشوی.......‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تو تجربه می کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تیمارستان عشقت، واژه هامو بستری کن شبامو لبریز خورشید , روزامو خاکستری کن منو از خودت نرنجون، نگو دیوونگی ننگه وقتی باتو باشم حتی، دیوونگی هم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـایی کـه مـیـرن خـونـه  یـکـیـو دارن کـه مـیـاد اسـتـقـبـالـشـون ترجـیـحـن اون ی نـفـر ی شـاخـه گـل مـیـگـیـره،ی مـاچ مـیـده ایـنـا خـیـلـی خـوشـبـخـتـن واس خـودشـون اسـپـنـد دود کـنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من که توباشی زن بودن خوب است!ازمیان تمام مذکرهای دنیافقط کافیست پای تودرمیان باشد..نمیدانی برای توخانم بودن چه کیفی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر آمدی ، بمانی قول بده اگر خواستی بروی ، مرا هم با خود ببری چه خودم را چه یادم را چه روحم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام تاخودي نشان دهم وبه اميد اينكه بيايي،! زماني كه تورفتي براي خودم كسي بودم ولي حالا بي كسي شب وروزم را كم سياه نكرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بودن رو هیچچچچچوقت برای "تو" یاد نمیگیرم...! تا این حدددد بی استعدادم کردی...!