بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ... چـــــﮧ لبـخــــــــــند زیبـــــــایــے دارے ... کــﮧ هـــر ســـــال در قــــلــب مــن اُسکــــــار میـــبرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آدمهای خوب عمر کمی دارند ! تو را به خدا سوگند بیا و کمی بد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای هایت را تلخ نخور یکبارنگاهم کن... تمام قند های دلم را برایت آب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دل شکستن مرگ بود اون وقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـــدگــی یــه دوسـت دارم هـــایــی هــســـت....کــه بـــاید...بـــاید...بــــاید قــــورت داد خــــلــاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که میشوی انگشتانم به لکنت می افتد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکليف سنگيني ست بلا تکليفي وقتي نمي دانم ... دارمت يا ندارمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی که هست,همیشه بازندست اونی که میره حتما برندس  چون اونی که هست دیگه کسیو نداره ولی اونی که میره حتما کسیو داره که میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد اون 50 در صد حرفام ک با سکوت ختم میشنو یه جایی بکوبونم تو دهنت تا بفهمی همیشه سکوت نشانه این نیس ک حرفی واسه گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــتنـــگـــی مـــرض عجـــیبـــی اســــــت... آدم را آرام ... آرام... نـــا آرام مـــیکــــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعت دیگر نه از در از پنجره ای می آید "یادت" را می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات، که حتی مژه بر هم نزنی؛ مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود ناز چشم تو بقدر مژه برهم زدنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهت میگم دوستت دارم میخندی... پس یه دل سیر بخند چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ... چـــــﮧ لبـخــــــــــند زیبـــــــایــے دارے ... کــﮧ هـــر ســـــال در قــــلــب مــن اُسکــــــار میـــبرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آدمهای خوب عمر کمی دارند ! تو را به خدا سوگند بیا و کمی بد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای هایت را تلخ نخور یکبارنگاهم کن... تمام قند های دلم را برایت آب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دل شکستن مرگ بود اون وقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـــدگــی یــه دوسـت دارم هـــایــی هــســـت....کــه بـــاید...بـــاید...بــــاید قــــورت داد خــــلــاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که میشوی انگشتانم به لکنت می افتد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکليف سنگيني ست بلا تکليفي وقتي نمي دانم ... دارمت يا ندارمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی که هست,همیشه بازندست اونی که میره حتما برندس  چون اونی که هست دیگه کسیو نداره ولی اونی که میره حتما کسیو داره که میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد اون 50 در صد حرفام ک با سکوت ختم میشنو یه جایی بکوبونم تو دهنت تا بفهمی همیشه سکوت نشانه این نیس ک حرفی واسه گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــتنـــگـــی مـــرض عجـــیبـــی اســــــت... آدم را آرام ... آرام... نـــا آرام مـــیکــــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعت دیگر نه از در از پنجره ای می آید "یادت" را می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات، که حتی مژه بر هم نزنی؛ مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود ناز چشم تو بقدر مژه برهم زدنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهت میگم دوستت دارم میخندی... پس یه دل سیر بخند چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم!