بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم وا خوم نمیگرده بیلا گری و سایت با//// ترجمه:دلم با خودم همراه نیست اجازه بده اندکی در سایه تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ .... ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻡ ... ﻭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ... . . . . ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفرهاداین زمانه برسیدند؟ازشیرین چه خبر؟گفت اهسته ترلیلی بامن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز "ترانه های کوچک غربت" را می خواندم امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می گذرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم . . نه به اندازه کسی که رفت و با خاطراتش تنهایم گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلی برا موندن نداره دلیل تراشی براش زر زدنه پس همون بذار بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست  تلخ کردن زندگی خود برای کسی که : در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــی دانـــــم... آخــــر یــک روز  خــسـتـــه مـــی شــــود از نــیــــامــدنــش شـــوخــی کــه نـــیـسـت مـگــــــر آدم  چـــقـــــدر مـــی تــوانــد نـــــیــایــد...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام خانوادگی دل من است و «تابستان»، نام کوچک نگاه تو!!! ذوق زده، نام اکنون روح من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوپینگ نیازی نیست همین که بدانم خدا در جایی نزدیکتر از رگ گردنم با من است  قوی ترین دوپینگ دنیارا کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود.... تو هوایی را عاشقانه بخوانی که ابرهایش برای من گریان اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" لــااقـــــل بـگـــو نــمــی خـــــواهـــی بـــرگـــــردی ایــنــطـــــوری تـکـلـــیــفـِ خـــــودم را مــی دانــــم  و بـــــــــــاز... مــنـتـظــــــرت مـــی مـــــــــانـــم !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...ازهمان شیطنت هایی که حرف توپشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…، از تمام زمین یک خیابان را…، و از تمام تو…، یک "دست"...، که قفل شود در دست "من"...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم وا خوم نمیگرده بیلا گری و سایت با//// ترجمه:دلم با خودم همراه نیست اجازه بده اندکی در سایه تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ .... ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻡ ... ﻭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ... . . . . ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفرهاداین زمانه برسیدند؟ازشیرین چه خبر؟گفت اهسته ترلیلی بامن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز "ترانه های کوچک غربت" را می خواندم امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می گذرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم . . نه به اندازه کسی که رفت و با خاطراتش تنهایم گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلی برا موندن نداره دلیل تراشی براش زر زدنه پس همون بذار بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست  تلخ کردن زندگی خود برای کسی که : در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــی دانـــــم... آخــــر یــک روز  خــسـتـــه مـــی شــــود از نــیــــامــدنــش شـــوخــی کــه نـــیـسـت مـگــــــر آدم  چـــقـــــدر مـــی تــوانــد نـــــیــایــد...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام خانوادگی دل من است و «تابستان»، نام کوچک نگاه تو!!! ذوق زده، نام اکنون روح من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوپینگ نیازی نیست همین که بدانم خدا در جایی نزدیکتر از رگ گردنم با من است  قوی ترین دوپینگ دنیارا کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود.... تو هوایی را عاشقانه بخوانی که ابرهایش برای من گریان اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" لــااقـــــل بـگـــو نــمــی خـــــواهـــی بـــرگـــــردی ایــنــطـــــوری تـکـلـــیــفـِ خـــــودم را مــی دانــــم  و بـــــــــــاز... مــنـتـظــــــرت مـــی مـــــــــانـــم !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...ازهمان شیطنت هایی که حرف توپشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…، از تمام زمین یک خیابان را…، و از تمام تو…، یک "دست"...، که قفل شود در دست "من"...!!!