بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....! میدانی هر قلبی "دردی" دارد... فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است! برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنند و برخی در لبخندشان....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفت... گفتم مرا بترسان... دستانم را رها کرد...نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جایمان عوض میشد تا : تو میدانستی که چقدر بـــــــــی انصــــــــــــــافــــــــــی  و  من می دانستم چــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﻌﺪﺍ ﭼــﯽ ﻣـﯿـﺸـﻪ ... ﻣــــﻬﻢ ﺍﯾـﻨـــﻪ ﮐـــﻪ ﺩﯾــﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻤﯿﺸه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیبــاســـت…….. امــا عــادلانــه نیســـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگـــن . . . گرسنگـــی نکشیــدی عــاشقــی یــادت بــره . . . روزه گرفتـــم . . . فرامــوشــت کنـــم . . . شـــدی ؟؟!!!! نــه نمیشــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــﮧ پــُـلـیس مـــاهــریــﮧ یــادت ... تـــــــمام آشـوب هـایِ قـــَـلبمـو ســَـرکـوب مـیکـــــنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪ ﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی (پ) پات وایستادم گفتی (م) واست مردم گقتی (خ) واست خون ریختم  فقط منتظرم بگی (ت) تا بزنم تو گوشت و تلافی همه چی رو در بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماندم و حلقه طنابی در مشت با رفتن تو به زندگی کردم پشت بگذار فردا برسد می شنوی دیروز غروب ، عاشقی خود را کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دل نــهــــادم بــه صـــبـوری؛ کــه جــــز ایــن چـــــاره نـــدارم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بودی...دنیایم شدی...عاشقت شدم... عاشقت ماندم و حالا من ماندم و یک "دنیا" بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم گر گرفته اند شعری نوشتم که در آن نام تو را برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفتي مراتابه تب راضي شوم؟؟؟كاش ميفهميدي به مرگ راضي بودم وقتي كه تب ميكردم ازنديدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات رژه رفتم،بی معرفت سهم من از عشقت کلاغ پر هم نبود؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....! میدانی هر قلبی "دردی" دارد... فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است! برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنند و برخی در لبخندشان....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفت... گفتم مرا بترسان... دستانم را رها کرد...نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جایمان عوض میشد تا : تو میدانستی که چقدر بـــــــــی انصــــــــــــــافــــــــــی  و  من می دانستم چــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﻌﺪﺍ ﭼــﯽ ﻣـﯿـﺸـﻪ ... ﻣــــﻬﻢ ﺍﯾـﻨـــﻪ ﮐـــﻪ ﺩﯾــﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻤﯿﺸه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیبــاســـت…….. امــا عــادلانــه نیســـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگـــن . . . گرسنگـــی نکشیــدی عــاشقــی یــادت بــره . . . روزه گرفتـــم . . . فرامــوشــت کنـــم . . . شـــدی ؟؟!!!! نــه نمیشــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــﮧ پــُـلـیس مـــاهــریــﮧ یــادت ... تـــــــمام آشـوب هـایِ قـــَـلبمـو ســَـرکـوب مـیکـــــنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪ ﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی (پ) پات وایستادم گفتی (م) واست مردم گقتی (خ) واست خون ریختم  فقط منتظرم بگی (ت) تا بزنم تو گوشت و تلافی همه چی رو در بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماندم و حلقه طنابی در مشت با رفتن تو به زندگی کردم پشت بگذار فردا برسد می شنوی دیروز غروب ، عاشقی خود را کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دل نــهــــادم بــه صـــبـوری؛ کــه جــــز ایــن چـــــاره نـــدارم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بودی...دنیایم شدی...عاشقت شدم... عاشقت ماندم و حالا من ماندم و یک "دنیا" بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم گر گرفته اند شعری نوشتم که در آن نام تو را برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفتي مراتابه تب راضي شوم؟؟؟كاش ميفهميدي به مرگ راضي بودم وقتي كه تب ميكردم ازنديدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات رژه رفتم،بی معرفت سهم من از عشقت کلاغ پر هم نبود؟؟؟