بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرار اسـت بـین تـمام لـغت هـای جـهان فـقط یـک لـغت سـهم مـن بـاشد تـو را انـتخاب مـی کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لــــب ســــــــرخ تــــــــــــــو حــــــرفـــــــی نــزدم... . . مــیــتــرســم زعـــــفــــران بـــــاد کـــنــد ، دســــت خـــــراســــانــــی هـــــا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تورا هنگام خواندن عاشقانه هایم نمیبینم! کاش حس نابی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقــدر دوســتت دارم یـادم رفــته است  کـمـی هـم آدم هایِ غـیـر از تـو را دوســت داشــته بـاشم مـثـلا ... خــودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شھرزاد نیستــــم ... اما ھر شب  با قصہ ای تازه دلتنگے ھا را  خواب میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــطــر خــوش ات با مـن اســـت  ای گــل مـن عــطــر تنت عــطــر نفست عــطــر وجـــودت معـــطر میشــوم با تــو  ای گــل مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی!!... چقدر هوا... برای "داشتنت" خوب است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیبایی.. اما من به هزار و یک  دلیل دیگر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار بیا تنوع ایجاد کنیم من بی خبرم خودت بیا.. بوسم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مُصوّر،صورتِ یارِ مرا بی ناز کش چون به نازش می رسی، بگذار من خود می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلــــــــم میخواهد عاشقانه ننویــــــــــسم عاشقانه زنـــدگی نکنم عاشقانه راه نـــــــــــروم عاشقانه فکـــــــــر نکنم اما تا یــــــــاد تـــــو می افتم میــــــبینم که نـــــــــــمیشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم کمی فقط کمی  دوستت داشته باشم.. از دستم در رفت عاشقت شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی  معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی عااشقاانههه:)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرار اسـت بـین تـمام لـغت هـای جـهان فـقط یـک لـغت سـهم مـن بـاشد تـو را انـتخاب مـی کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لــــب ســــــــرخ تــــــــــــــو حــــــرفـــــــی نــزدم... . . مــیــتــرســم زعـــــفــــران بـــــاد کـــنــد ، دســــت خـــــراســــانــــی هـــــا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تورا هنگام خواندن عاشقانه هایم نمیبینم! کاش حس نابی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقــدر دوســتت دارم یـادم رفــته است  کـمـی هـم آدم هایِ غـیـر از تـو را دوســت داشــته بـاشم مـثـلا ... خــودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شھرزاد نیستــــم ... اما ھر شب  با قصہ ای تازه دلتنگے ھا را  خواب میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــطــر خــوش ات با مـن اســـت  ای گــل مـن عــطــر تنت عــطــر نفست عــطــر وجـــودت معـــطر میشــوم با تــو  ای گــل مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی!!... چقدر هوا... برای "داشتنت" خوب است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیبایی.. اما من به هزار و یک  دلیل دیگر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار بیا تنوع ایجاد کنیم من بی خبرم خودت بیا.. بوسم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مُصوّر،صورتِ یارِ مرا بی ناز کش چون به نازش می رسی، بگذار من خود می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلــــــــم میخواهد عاشقانه ننویــــــــــسم عاشقانه زنـــدگی نکنم عاشقانه راه نـــــــــــروم عاشقانه فکـــــــــر نکنم اما تا یــــــــاد تـــــو می افتم میــــــبینم که نـــــــــــمیشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم کمی فقط کمی  دوستت داشته باشم.. از دستم در رفت عاشقت شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی  معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی عااشقاانههه:)