بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادِ آن قطره ىِ باران پريشانم كرد..... ك براىِ يك بوته ىِ خار.... آسمان را ول كرد.... بوته اما...... لبِ جوى..... چ خوش و سرحال بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که باران می بارد، یک روز که چترمان دو نفره شده یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ، یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ، آرامتر از هر چه تصورش کنی ، آهسته می بوسمت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد... نه به هیچ کس ... نه به هیچ رابطه ای...  واین لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذر خواهی نه...هزار عذر خواهی به خودم بدهکارم ععتنها به این دلیل که طی این چند سال با تو بودن، خیلی خودم رو تغییر دادم و الان خودمو یادم نمیاد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم واین نشان دهنده ی قدرت من نیست مسئله خستگی ام از اعتماد های شکسته خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذرازشهرعشق رسمی این چنین دیدم.... مجنون هابه داراویخته شده بودند ولیلی هابه چهاربایه های زیر انها لگدمیزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خودم هستم،من خودم را در اغوش گرفته ام نه چندان با محبت  و نه چندان با لطافت اما وفادار وفادار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس گریه، دلم خیلی گرفته... نگو از دوریه کیه، نپرس از چی گرفته... اونی که قبل رفتن دوباره عاشقم کرد... خودش آباد شد اما...دلم ویران شد از درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت دستم از ضعف … دریغا … به گریبان نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين حمدِ مرا نيز بخوان..... ك من از دنياىِ شما كوچ شدم... پشتِ من آب نريز... جاى من عالى هست...... بى خودى دلتنگ نشو.... من از اين بُه بُه ىِ شهر گريزان بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــت دارم......!!! بـه انـدازه ی تمــوم کـت شلــوارای "احســان علــی خــانی"....!! =))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . . الان بچمون داشت . . . . . . . روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاک تو سرت " :| ..... .. . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فراموش کردن کسی راهی نیست..... مگر اینکه از او متنفر باشی.... اما مگر میتوان از کسی ک دوستش داری متنفر باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم همه ی غم هایت رابخرم...فقط تو قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسترم صـدف خـالی یک تـنهـــایی ســت و تــو چـون مـرواریـد گــردن آویــز کســان دگــری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش!ازبند تابلند،ازدست تادعا،ازصبرتاخدا!حتی اگر..همه بگویندازآن من نیست..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادِ آن قطره ىِ باران پريشانم كرد..... ك براىِ يك بوته ىِ خار.... آسمان را ول كرد.... بوته اما...... لبِ جوى..... چ خوش و سرحال بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که باران می بارد، یک روز که چترمان دو نفره شده یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ، یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ، آرامتر از هر چه تصورش کنی ، آهسته می بوسمت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد... نه به هیچ کس ... نه به هیچ رابطه ای...  واین لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذر خواهی نه...هزار عذر خواهی به خودم بدهکارم ععتنها به این دلیل که طی این چند سال با تو بودن، خیلی خودم رو تغییر دادم و الان خودمو یادم نمیاد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم واین نشان دهنده ی قدرت من نیست مسئله خستگی ام از اعتماد های شکسته خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذرازشهرعشق رسمی این چنین دیدم.... مجنون هابه داراویخته شده بودند ولیلی هابه چهاربایه های زیر انها لگدمیزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خودم هستم،من خودم را در اغوش گرفته ام نه چندان با محبت  و نه چندان با لطافت اما وفادار وفادار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس گریه، دلم خیلی گرفته... نگو از دوریه کیه، نپرس از چی گرفته... اونی که قبل رفتن دوباره عاشقم کرد... خودش آباد شد اما...دلم ویران شد از درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت دستم از ضعف … دریغا … به گریبان نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين حمدِ مرا نيز بخوان..... ك من از دنياىِ شما كوچ شدم... پشتِ من آب نريز... جاى من عالى هست...... بى خودى دلتنگ نشو.... من از اين بُه بُه ىِ شهر گريزان بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــت دارم......!!! بـه انـدازه ی تمــوم کـت شلــوارای "احســان علــی خــانی"....!! =))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . . الان بچمون داشت . . . . . . . روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاک تو سرت " :| ..... .. . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فراموش کردن کسی راهی نیست..... مگر اینکه از او متنفر باشی.... اما مگر میتوان از کسی ک دوستش داری متنفر باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم همه ی غم هایت رابخرم...فقط تو قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسترم صـدف خـالی یک تـنهـــایی ســت و تــو چـون مـرواریـد گــردن آویــز کســان دگــری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش!ازبند تابلند،ازدست تادعا،ازصبرتاخدا!حتی اگر..همه بگویندازآن من نیست..