بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند  آنسوی دنیا باشی یا فقط چند کوچه آن طرف تر...!!! پا ی محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم در میاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیه مشترک عین الاکلنگ میمونه، هر دو طرف هر وقت که بخوان میتونن همدیگه رو بالا ببرن یا پایین بکشن،فقط دوتا عاشق میتونن تعادلش رو حفظ کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونیه که وقتــی بـاهــاش دعـــوا کــردی بــرگـرده و با محبتـــــ بهت بگــه: خــالـــی شــدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتیست که دلم را به هر طرف پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا (عشق) بود = علاقه شدید قلبی بعد دشد (عجق) = علاقه جدید قلبی حالا هم که شد (عچق) = علاقه چندم قلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلانتری وجودم تو را در قلبم حبس کردم و عشقت را در تک تک سلول هایم زندانی کرده ام دوری که جایی برای هیچ کس و هیچ چیز نمانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی  زمان هم مثل من دستپاچه می شود ... عقربه ها دوتا یکی می پرند... اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم... جانم را میگیرد ثانیه های بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غمگین،ببین دلتنگ دیدارم، ببین،خوابم نمى آید،ببین بیدار،بیدارم، نگفتم تاکنون اما… کنون بشنو… تورا بیش از همه من دوست میدارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنے.. وقتی ک برای مریضے تو ♥ ♥ ♥ اونه ک بهترین دواس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت اين بود كه من باتو معاصر باشم/ تادر اين قصه پرحادثه حاضر باشم تو پري باشي و تا اون سوي دريا بروي/ من به سوداي تو پروانه عاشق باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو انـتـخـــــاب مـــــن نــــبــودی ســــرنـوشــتـم بــــودی تــنــهــــا انـگـیــــزه ی مـــانــدنــم در ایـــن زنــدگــــی بـــی اعــتـبــــــار ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم توقع است بانو چیز زیادی نمی خواهد فقط هر روز صبح باید نامت را در گوشش زمزمه کنم آن وقت احساس غرور می کند حتی یکبار به خورشید هم بی محلی کرد راستی من عاشق ترم یا این شمعدانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم....به اندازه شرم پنهان در بوسه ای که چشم را وادار به بستن میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دریا بزن قایقت میشوم حقیرم ولی لایقت میشوم من عاشق شدن را بلد نیستم تو یادم بده عاشقت میشوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند  آنسوی دنیا باشی یا فقط چند کوچه آن طرف تر...!!! پا ی محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم در میاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیه مشترک عین الاکلنگ میمونه، هر دو طرف هر وقت که بخوان میتونن همدیگه رو بالا ببرن یا پایین بکشن،فقط دوتا عاشق میتونن تعادلش رو حفظ کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونیه که وقتــی بـاهــاش دعـــوا کــردی بــرگـرده و با محبتـــــ بهت بگــه: خــالـــی شــدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتیست که دلم را به هر طرف پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا (عشق) بود = علاقه شدید قلبی بعد دشد (عجق) = علاقه جدید قلبی حالا هم که شد (عچق) = علاقه چندم قلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلانتری وجودم تو را در قلبم حبس کردم و عشقت را در تک تک سلول هایم زندانی کرده ام دوری که جایی برای هیچ کس و هیچ چیز نمانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی  زمان هم مثل من دستپاچه می شود ... عقربه ها دوتا یکی می پرند... اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم... جانم را میگیرد ثانیه های بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غمگین،ببین دلتنگ دیدارم، ببین،خوابم نمى آید،ببین بیدار،بیدارم، نگفتم تاکنون اما… کنون بشنو… تورا بیش از همه من دوست میدارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنے.. وقتی ک برای مریضے تو ♥ ♥ ♥ اونه ک بهترین دواس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت اين بود كه من باتو معاصر باشم/ تادر اين قصه پرحادثه حاضر باشم تو پري باشي و تا اون سوي دريا بروي/ من به سوداي تو پروانه عاشق باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو انـتـخـــــاب مـــــن نــــبــودی ســــرنـوشــتـم بــــودی تــنــهــــا انـگـیــــزه ی مـــانــدنــم در ایـــن زنــدگــــی بـــی اعــتـبــــــار ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم توقع است بانو چیز زیادی نمی خواهد فقط هر روز صبح باید نامت را در گوشش زمزمه کنم آن وقت احساس غرور می کند حتی یکبار به خورشید هم بی محلی کرد راستی من عاشق ترم یا این شمعدانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم....به اندازه شرم پنهان در بوسه ای که چشم را وادار به بستن میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دریا بزن قایقت میشوم حقیرم ولی لایقت میشوم من عاشق شدن را بلد نیستم تو یادم بده عاشقت میشوم