بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست... بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت اسـت ببـازی تمــــام احســاس پاکـت را و هنــوز نفهمــیده بـاشی اصـلا ”دوســتت داشـــت”...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو هایم را چند میخری فکر کنم ان قدری بشود که بتوانم لبخندت را... فقط برای یک ثانیه اجاره کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنے... شنیدنہ صدای گرم مردونش از پشت گوشے وقتے میگہ ++دوست دارم++

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده از دست توافتاد به خاک۰۰۰۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح دیگری آغازشده/هنوز نقشی برآن نرفته است و تو نقاش منتخب خدایی! این تو و این اعتماد خالق به تو.... **آغوش خدا همیشه برای تو باز است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره اصلا چرا ستاره تو خورشیدی تو نوری دوستت دارم بدجوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لحظه های عاشقونه خاص اینه که : جوری ب عکسش زل بزنی ک گذر زمون رو حس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیر را از یاد ببر ... تقصیر ها را من میکشم به دوش  خوب من تنها چند لحظه را با من این دلتنگیم قدم بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور تا دورم خط قرمز کشیده ام وقتی تو در کنارم نباشی در نزدیکی من هر ک میخواهد باشد توقف ممنوع ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما... حرف شیرین : ...اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی بانو من شب را دوست دارم چون هر بار به خودم امید می دهم که در سپیده دمش تو می آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دل بیـقــرار مـــن بـا یــاد هـیــچ گـلـــی آرام نـمیگـیــرد، جــزء تـــــو  تــویـــی کــه هــمـه جــهـان مـنـــی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن خیلی مهمن باید خدمتشون عرض کنم ما از بچگی یاد گرفتیم دور چیزای مهم خط بکشیم...پس خوش اومدی...هررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من .............این دنیا ؛آدمهایش و احساسشان با من کاری کرده اند که گریه نه فقط آرومم نمیکنه ...بلکه فقط زخم دلم رو بیشتر میسوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم ،بودنت بود ، ن نبودنت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست... بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت اسـت ببـازی تمــــام احســاس پاکـت را و هنــوز نفهمــیده بـاشی اصـلا ”دوســتت داشـــت”...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو هایم را چند میخری فکر کنم ان قدری بشود که بتوانم لبخندت را... فقط برای یک ثانیه اجاره کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنے... شنیدنہ صدای گرم مردونش از پشت گوشے وقتے میگہ ++دوست دارم++

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده از دست توافتاد به خاک۰۰۰۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح دیگری آغازشده/هنوز نقشی برآن نرفته است و تو نقاش منتخب خدایی! این تو و این اعتماد خالق به تو.... **آغوش خدا همیشه برای تو باز است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره اصلا چرا ستاره تو خورشیدی تو نوری دوستت دارم بدجوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لحظه های عاشقونه خاص اینه که : جوری ب عکسش زل بزنی ک گذر زمون رو حس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیر را از یاد ببر ... تقصیر ها را من میکشم به دوش  خوب من تنها چند لحظه را با من این دلتنگیم قدم بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور تا دورم خط قرمز کشیده ام وقتی تو در کنارم نباشی در نزدیکی من هر ک میخواهد باشد توقف ممنوع ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما... حرف شیرین : ...اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی بانو من شب را دوست دارم چون هر بار به خودم امید می دهم که در سپیده دمش تو می آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دل بیـقــرار مـــن بـا یــاد هـیــچ گـلـــی آرام نـمیگـیــرد، جــزء تـــــو  تــویـــی کــه هــمـه جــهـان مـنـــی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن خیلی مهمن باید خدمتشون عرض کنم ما از بچگی یاد گرفتیم دور چیزای مهم خط بکشیم...پس خوش اومدی...هررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من .............این دنیا ؛آدمهایش و احساسشان با من کاری کرده اند که گریه نه فقط آرومم نمیکنه ...بلکه فقط زخم دلم رو بیشتر میسوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم ،بودنت بود ، ن نبودنت