بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تپش یک قلبه ترسیده . . . . . . . . دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادم دادی با چشمام بخنــــدم... به اون روزای تلخم بر نگــــردم... از این ناراحتم کم با تو بــــودم... باید زودتر تورو پیدا میکــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد!! هر طور که بچرخی..بکشی..تکون نمیخوره..تو هم دورش بگرد .. دورش نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حالم همانند کبریتی است که میداند فقط ساخته شده است تا سوخته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به ان عزیزم که هرشب در کابوس اینکه شاید برود سالهاست سوگوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگت هستم نوشتن "نامت"ارامم می کند "دیدنت"که دیگر جای خود دارد.....!ً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت همانند " جنگ ویتنام " است هرکه رفت یا برنگشت، یا اگر برگشت " دیوانه " بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچشمات ی دنیاآرامشه چشماتونبندکه آرامشم ازبین بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن ادمایی ک نظر عقلی چیزی نمی فهمن.ولی حتی اون هام صدای شکستو دل شونو خوب می فهمن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که میدانم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن یــــک جنــــون منطـــــقیست که میـــــخواهمت هـــنوز.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تپش یک قلبه ترسیده . . . . . . . . دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادم دادی با چشمام بخنــــدم... به اون روزای تلخم بر نگــــردم... از این ناراحتم کم با تو بــــودم... باید زودتر تورو پیدا میکــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد!! هر طور که بچرخی..بکشی..تکون نمیخوره..تو هم دورش بگرد .. دورش نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حالم همانند کبریتی است که میداند فقط ساخته شده است تا سوخته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به ان عزیزم که هرشب در کابوس اینکه شاید برود سالهاست سوگوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگت هستم نوشتن "نامت"ارامم می کند "دیدنت"که دیگر جای خود دارد.....!ً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت همانند " جنگ ویتنام " است هرکه رفت یا برنگشت، یا اگر برگشت " دیوانه " بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچشمات ی دنیاآرامشه چشماتونبندکه آرامشم ازبین بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن ادمایی ک نظر عقلی چیزی نمی فهمن.ولی حتی اون هام صدای شکستو دل شونو خوب می فهمن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که میدانم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن یــــک جنــــون منطـــــقیست که میـــــخواهمت هـــنوز.