بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

๏̯̃๏(◐.̃◐)مهــــــ ಠ_ಠــــــدانا(◑.◑) ๏̯͡๏   ̃๏̯̃๏  سـتاره هـارو میشه هر شب تو آسـمون دیـد... کـــاش تو هم ستـــاره بودیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه از چراغ سبز خوشحال میشیم اما یه وقتایی هم هست که دعا میکنیم همه چراغا قرمز باشن تا چند ثانیه بیشتر کنار اونایی که s دوسشون داریم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلطان قلبم هنوزم تو هستی...تو هستی دروازه های دلم را شکستی... شکستی سلطان قلبم کجایی...کجایی باید به فتح دل من بیایی... سلطان قلبم....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـه مـاهـر شـده انـد یـک نـفر هـزاران نـفر را بـا هـم دوسـت دارد ! امـا مـن … نـاشیانه بـه یـک نـفر دل مـیـبندم هــزاران بــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچــی بــدتــر از ایــن نــیــسـتــــــ کــه آدم بــه هــیـچ کــس و هـیـچ چــیز وابـستگی  نداشــته بـآشــه .... اونــایـی کـه فـهـمـیـدن واقـعـا بـلایـکن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار مهربانیت منم دل عاشقت را بیاور دل عاشقم را ببر و به من تکیه کن دیواری به استواری کوه برایت خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت با آن همه زیبایی از راه رسید و یادم آورد تمام عاشقانه هایم را... بارالها روا مدار که در این ماه عاشقی دلی تنگ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فال ِ حافظ برایم زدی؟ چرا نیت ِ او به نامم زدی!؟ کجا یوسفم سوی کنعان رسد؟! چرا آتشَش باز بر دل زدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلخ تـرین حـرف :دوستـت دارم امـا...  شـیرین تـرین حـرف :...امـا دوسـتت دارم  بـه هـمین راحـتی جـابـه جایی کـلمات زنـدگی را دگـرگـون مـیـکـند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از قصه ی فرهاد اینرا بر گرفت..... مرد اگر عاشق شود کوهی نمیماند دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست دور باشي يا نزديک از رو به رو بيايي يا که روي بگرداني از من ماه را از هر طرف که ببيني ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود عقربه ها دو تا یکی میپرند اما همین که می روی! تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند لحظه های بی تو s.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مروّت ، اینقدر با موی خود بازی نکن دکترم گفته برایم بی قراری خوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیگر هیچ..... از دور تو را دوست دارم بی هیچ عطری.. آغوشی.. نوازشی..ویاحتی بوسه ای...  تنهادوستت دارم از دور....... تقدیم به کسیکه امروز بی حوصله ترین بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت صفر عاشقی  ماه به دور زمین می چرخد  زمین به دور خورشید  حتی در آسمان هم همیشه  "عشق"  سهم دیگری ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلـم را به تو دادم .. سـرم را به باد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

๏̯̃๏(◐.̃◐)مهــــــ ಠ_ಠــــــدانا(◑.◑) ๏̯͡๏   ̃๏̯̃๏  سـتاره هـارو میشه هر شب تو آسـمون دیـد... کـــاش تو هم ستـــاره بودیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه از چراغ سبز خوشحال میشیم اما یه وقتایی هم هست که دعا میکنیم همه چراغا قرمز باشن تا چند ثانیه بیشتر کنار اونایی که s دوسشون داریم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلطان قلبم هنوزم تو هستی...تو هستی دروازه های دلم را شکستی... شکستی سلطان قلبم کجایی...کجایی باید به فتح دل من بیایی... سلطان قلبم....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـه مـاهـر شـده انـد یـک نـفر هـزاران نـفر را بـا هـم دوسـت دارد ! امـا مـن … نـاشیانه بـه یـک نـفر دل مـیـبندم هــزاران بــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچــی بــدتــر از ایــن نــیــسـتــــــ کــه آدم بــه هــیـچ کــس و هـیـچ چــیز وابـستگی  نداشــته بـآشــه .... اونــایـی کـه فـهـمـیـدن واقـعـا بـلایـکن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار مهربانیت منم دل عاشقت را بیاور دل عاشقم را ببر و به من تکیه کن دیواری به استواری کوه برایت خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت با آن همه زیبایی از راه رسید و یادم آورد تمام عاشقانه هایم را... بارالها روا مدار که در این ماه عاشقی دلی تنگ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فال ِ حافظ برایم زدی؟ چرا نیت ِ او به نامم زدی!؟ کجا یوسفم سوی کنعان رسد؟! چرا آتشَش باز بر دل زدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلخ تـرین حـرف :دوستـت دارم امـا...  شـیرین تـرین حـرف :...امـا دوسـتت دارم  بـه هـمین راحـتی جـابـه جایی کـلمات زنـدگی را دگـرگـون مـیـکـند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از قصه ی فرهاد اینرا بر گرفت..... مرد اگر عاشق شود کوهی نمیماند دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست دور باشي يا نزديک از رو به رو بيايي يا که روي بگرداني از من ماه را از هر طرف که ببيني ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود عقربه ها دو تا یکی میپرند اما همین که می روی! تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند لحظه های بی تو s.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مروّت ، اینقدر با موی خود بازی نکن دکترم گفته برایم بی قراری خوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیگر هیچ..... از دور تو را دوست دارم بی هیچ عطری.. آغوشی.. نوازشی..ویاحتی بوسه ای...  تنهادوستت دارم از دور....... تقدیم به کسیکه امروز بی حوصله ترین بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت صفر عاشقی  ماه به دور زمین می چرخد  زمین به دور خورشید  حتی در آسمان هم همیشه  "عشق"  سهم دیگری ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلـم را به تو دادم .. سـرم را به باد ...