بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر برگ سفید مثل هر سطر جدید  مثل شعرهای بی قافیه من! خالی از تکراره شوق بودن تو ... دیدن تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی ب اندآزه غیرتی کردن و حرص درآوردن مخآطب خآصت حآل نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برات عشق ارزو میکنم  ازاون عشق هایی که صبح از خواب بلند میشی بالبخند بگی: ((زندگی یعنی این)) ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه توهم زل بزنی بهش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــعــجــــزه .... اون اس ام اســیـه کـه مـیـتــونــه حــالـتــو تــو 1ثــانـیـــه عــوض کنـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت معنای اسمت تو کتابا جا نمی شه // من الفبا می نویسم حرف تو پیدا نمی شه مثه موج و خط ساحل سرنوشتم اینه لابد// کم خداحافظ نگفتم رفتنم برگشتنم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت نمیکنم تا جان در بدن دارم ... اگر دیدی فراموشت کردم بدان جان در کفن دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـتـتـــــ مــال هــرکــی بــاشــه چــشــمــتـــ دنـبـــال مــنــــه هرنــگــاهــتـــ انــگــاری اســمــمــو فــریــاد مــیــزنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم!....چرا شو نپرس: اشـــــــــــکت در میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پر کردم از حرف هایت تـو که می دانی مـن چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای هـمـیشه مــیروی و مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســرم! خـاطــرات زیادی برای فـرامـوش کردن دارم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق این روزا فقط یه سوء تفاهمه بین دو تا احمق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم دور میشوم تا به تو نزدیکتر باشم این روزها . . . " خیال "  تنها راه با تو بودن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپایت به برف هایش اجازه ی آب شدن نمی دهد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ « ﺳــــــﮓ» ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ … ﺳﮕﯽ « ﻭﻟﮕــــــــﺮﺩ !!!» ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺩﻡ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!! لایک کنید تا اونم بخونه!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر برگ سفید مثل هر سطر جدید  مثل شعرهای بی قافیه من! خالی از تکراره شوق بودن تو ... دیدن تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی ب اندآزه غیرتی کردن و حرص درآوردن مخآطب خآصت حآل نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برات عشق ارزو میکنم  ازاون عشق هایی که صبح از خواب بلند میشی بالبخند بگی: ((زندگی یعنی این)) ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه توهم زل بزنی بهش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــعــجــــزه .... اون اس ام اســیـه کـه مـیـتــونــه حــالـتــو تــو 1ثــانـیـــه عــوض کنـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت معنای اسمت تو کتابا جا نمی شه // من الفبا می نویسم حرف تو پیدا نمی شه مثه موج و خط ساحل سرنوشتم اینه لابد// کم خداحافظ نگفتم رفتنم برگشتنم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت نمیکنم تا جان در بدن دارم ... اگر دیدی فراموشت کردم بدان جان در کفن دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـتـتـــــ مــال هــرکــی بــاشــه چــشــمــتـــ دنـبـــال مــنــــه هرنــگــاهــتـــ انــگــاری اســمــمــو فــریــاد مــیــزنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم!....چرا شو نپرس: اشـــــــــــکت در میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پر کردم از حرف هایت تـو که می دانی مـن چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای هـمـیشه مــیروی و مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســرم! خـاطــرات زیادی برای فـرامـوش کردن دارم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق این روزا فقط یه سوء تفاهمه بین دو تا احمق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم دور میشوم تا به تو نزدیکتر باشم این روزها . . . " خیال "  تنها راه با تو بودن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپایت به برف هایش اجازه ی آب شدن نمی دهد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ « ﺳــــــﮓ» ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ … ﺳﮕﯽ « ﻭﻟﮕــــــــﺮﺩ !!!» ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺩﻡ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!! لایک کنید تا اونم بخونه!!!!