بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" می شود سلانه گذشتنت را دید از پشت پنجره ی خیال راه افتاد زیر باران سرفه کرد سوت زد در آن تاریکی و جایی گم شد میشود... همه ی اینها می شود... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم دوسش دارم میدونس اگه بره میمیرم کاری کرد ک با رفتنش خوشحال بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول . . . . . . تمام تو را با "دوستت دارم" توصیف کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنش به کنار ! ازین میسوزم که دم آخر برگشت و پرسید : تاحالا عاشق شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مانند کبوتر ها نجیبی ٬ تو مثل داستانهای عجیبی گناه من چه بود که گفتی ٬ از این پس از نگاهم بی نصیبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هارا شستم . جور دیگر دیدم اما ... باز هم فرقی نداشت تو ان بودی که باید دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم ک باشی دلت میخواهد یک نفر گرمت کند مهم نیست آب شدن...نیست شدن... مهم آرامش است حتی برای چند لحظه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـفـظ نیـا ما زبــون همــو نمیـفـهمیـم الفبای هـرزگــے نخوندم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آهسته بیادت هستم"نمی شود فریاد زد...مردم این زمانه بد حسودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن کلمه ی(خانومم) از کسی که عاشقشی از صدتا قرص ارامبخش موثرتره... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمی  ورود به هر رابطه ای نمیتواند تنهاییت را پر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ… ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ، و یا از روی نفرت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست دلــــی کــه... بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان تــــوبــاشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واژه اي ست كه خداوند آن را آفريد، خدايا!چگونه عشق ورزيدن را به من بياموز، خود چگونه زندگي كردن را خواهم آموخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که عشق را می فهمند عذاب میکشند. و آنان که عشق را نمی فهمند عذاب می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون بچه آهویی که از مادرش جدا نمیشود... ً«غم» از «عشق» جدا نمیشود... و من از تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" می شود سلانه گذشتنت را دید از پشت پنجره ی خیال راه افتاد زیر باران سرفه کرد سوت زد در آن تاریکی و جایی گم شد میشود... همه ی اینها می شود... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم دوسش دارم میدونس اگه بره میمیرم کاری کرد ک با رفتنش خوشحال بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشته های کلکول . . . . . . تمام تو را با "دوستت دارم" توصیف کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنش به کنار ! ازین میسوزم که دم آخر برگشت و پرسید : تاحالا عاشق شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مانند کبوتر ها نجیبی ٬ تو مثل داستانهای عجیبی گناه من چه بود که گفتی ٬ از این پس از نگاهم بی نصیبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هارا شستم . جور دیگر دیدم اما ... باز هم فرقی نداشت تو ان بودی که باید دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم ک باشی دلت میخواهد یک نفر گرمت کند مهم نیست آب شدن...نیست شدن... مهم آرامش است حتی برای چند لحظه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـفـظ نیـا ما زبــون همــو نمیـفـهمیـم الفبای هـرزگــے نخوندم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آهسته بیادت هستم"نمی شود فریاد زد...مردم این زمانه بد حسودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن کلمه ی(خانومم) از کسی که عاشقشی از صدتا قرص ارامبخش موثرتره... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمی  ورود به هر رابطه ای نمیتواند تنهاییت را پر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ… ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ، و یا از روی نفرت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست دلــــی کــه... بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان تــــوبــاشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واژه اي ست كه خداوند آن را آفريد، خدايا!چگونه عشق ورزيدن را به من بياموز، خود چگونه زندگي كردن را خواهم آموخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که عشق را می فهمند عذاب میکشند. و آنان که عشق را نمی فهمند عذاب می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون بچه آهویی که از مادرش جدا نمیشود... ً«غم» از «عشق» جدا نمیشود... و من از تو...