بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به اجزای تشکیل دهنده ام تجزیه میشوم؛ آب... باد... خاک... و این آتش... که تو، به جانم انداخته ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که در زمانه يکي اهل درد نيست اظهـــــارِ دردِ خويش، به ديـــــوار ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان هم بگذرد  مـــــــــهم نیست من سالهاست  روزه ی *نــــــــدیدنـــــــت* را میگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگـــــــــذار، اگـــــــــر قسمت تو باشد بر  می گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی خاک برمیدارم...! شاید ، شاید ، این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ . . . . . . . . . . ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻦ ﻭ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــودک. . . کفش هایم را نپوش تلاش تو برای بزرگ شدنت غــــــمگینم می کند . . . کــــــودک بمان ، کوچــــک بمان . . . من در بزرگ شدنم دردهایی دیدم که کــــــــوچک کرد، بزرگ شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم بوده و هست ک بشی... ولی حالا ک رفتی اگه خوشبخت نشی نمیبخشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دستای سرد کسی رو بگیری توی دستت که هیچ حسی نسبت بهشون نداری... فقط و فقط  بخاطر اینکه به عشق بی معرفتت ثابت کنی که تو هم رفتن رو بلد بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین "مرد‏"ها هم نمیتوانند بفهمند.. ‏"‏ زن‏ "عاشق چقدر کم صبر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست , تاج من در قلب من جای دارد, تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند, تاج من "عشق" توست که در دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پایشان که له شدی، روی سرشان جا داری.  البته...  به عزت شرف  "لا اله الا الله" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می آیم از تو دل بکَنم صبر می آید... چقدر دوست دارم این عطسه ها را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــا نـه حوصــله ی دوسـت داشتن دارم نـه مـیخواهــم کسـی دوســـتم داشته باشــد!  بــگذاریـد شاد بــاشم و شــاد بــمــانم  نمیــخواهــم عاشق شــوم  هــنــوز قصــد زنــدگــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تب ها ازعشق نیس بعضی تب ها از عفونت هوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مــن آدم بــرفــی ای ســت کــه عــاشــق آفتــاب شــده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به اجزای تشکیل دهنده ام تجزیه میشوم؛ آب... باد... خاک... و این آتش... که تو، به جانم انداخته ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که در زمانه يکي اهل درد نيست اظهـــــارِ دردِ خويش، به ديـــــوار ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان هم بگذرد  مـــــــــهم نیست من سالهاست  روزه ی *نــــــــدیدنـــــــت* را میگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگـــــــــذار، اگـــــــــر قسمت تو باشد بر  می گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی خاک برمیدارم...! شاید ، شاید ، این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ . . . . . . . . . . ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻦ ﻭ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــودک. . . کفش هایم را نپوش تلاش تو برای بزرگ شدنت غــــــمگینم می کند . . . کــــــودک بمان ، کوچــــک بمان . . . من در بزرگ شدنم دردهایی دیدم که کــــــــوچک کرد، بزرگ شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم بوده و هست ک بشی... ولی حالا ک رفتی اگه خوشبخت نشی نمیبخشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دستای سرد کسی رو بگیری توی دستت که هیچ حسی نسبت بهشون نداری... فقط و فقط  بخاطر اینکه به عشق بی معرفتت ثابت کنی که تو هم رفتن رو بلد بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین "مرد‏"ها هم نمیتوانند بفهمند.. ‏"‏ زن‏ "عاشق چقدر کم صبر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست , تاج من در قلب من جای دارد, تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند, تاج من "عشق" توست که در دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پایشان که له شدی، روی سرشان جا داری.  البته...  به عزت شرف  "لا اله الا الله" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می آیم از تو دل بکَنم صبر می آید... چقدر دوست دارم این عطسه ها را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــا نـه حوصــله ی دوسـت داشتن دارم نـه مـیخواهــم کسـی دوســـتم داشته باشــد!  بــگذاریـد شاد بــاشم و شــاد بــمــانم  نمیــخواهــم عاشق شــوم  هــنــوز قصــد زنــدگــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تب ها ازعشق نیس بعضی تب ها از عفونت هوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مــن آدم بــرفــی ای ســت کــه عــاشــق آفتــاب شــده!