بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا...جزخواب روی بازوهای مردانه ات امنیت رامعنانمی کندبرایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق " فقط همون اولے " بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه " همه رهگذرن و رفتنے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم... شاید... گنجشکان بتوانند هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی انچنان دیوانه اش باشی که وقتی بهت بدنگاه کردهم دلت بشکندوهم بریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها حالم ازخودم که این همه دوستت دارم بهم میخورد... عشق یک طرفه هم حدواندازه ای دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــلا شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر نفسهایت را هنوز میشود از اغوشم شنید این روزها هرکی از کنار میگذر میگویند»»»»»»هی فلانی بوی  عاشقی می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه.... عشق احسان و سولماز... صداقت رضا(بچه کار) تنهایی رضا گمشده در مشهد به جوانمردی عموحسن جانباز وفاداری زوج افسانه و امیرحسین میخوامت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:شعرهایم را دانه پاشیدم، تاحواست پرت شود، شکارت کنم!!! گفت:زهی خیال باطل...!! گنجشک های این روزها، گوشتخوار شده اند، باید خود را تکه تکه کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگرعروس توباشم..دیگرهیچ لباسی برازنده ی اندام من نخواهدبود!آغوش توتمام قدمن رادربرخواهدگرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر آمدو طوفان گرفت قلب تاریخ هم لبانم را گرفت* دست در دستش شدیم با رنگ باد خیس ابری در کنار آرام گرفت* میدویدیم با دلی عاشق چو باد جاده ی عشق بی انتها پایان گرفت....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستانت ارامشم میدهد عشقم...حتی اگر عالم و آدم پشت سرم دنبال گرفتن دستانت از دستانم باشند...سردی دستات شاید از گرمای وجود دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که " بدانی " حتی یک بار در عمرش به خاطر تو " بغض " هم نکرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****دلم یک شب آرام می خواهد!! با اهنگی رمانتیک؛ چند تا شمع؛ ویک عالمه...تو....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا...جزخواب روی بازوهای مردانه ات امنیت رامعنانمی کندبرایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق " فقط همون اولے " بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه " همه رهگذرن و رفتنے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم... شاید... گنجشکان بتوانند هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی انچنان دیوانه اش باشی که وقتی بهت بدنگاه کردهم دلت بشکندوهم بریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها حالم ازخودم که این همه دوستت دارم بهم میخورد... عشق یک طرفه هم حدواندازه ای دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــلا شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر نفسهایت را هنوز میشود از اغوشم شنید این روزها هرکی از کنار میگذر میگویند»»»»»»هی فلانی بوی  عاشقی می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه.... عشق احسان و سولماز... صداقت رضا(بچه کار) تنهایی رضا گمشده در مشهد به جوانمردی عموحسن جانباز وفاداری زوج افسانه و امیرحسین میخوامت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:شعرهایم را دانه پاشیدم، تاحواست پرت شود، شکارت کنم!!! گفت:زهی خیال باطل...!! گنجشک های این روزها، گوشتخوار شده اند، باید خود را تکه تکه کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگرعروس توباشم..دیگرهیچ لباسی برازنده ی اندام من نخواهدبود!آغوش توتمام قدمن رادربرخواهدگرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر آمدو طوفان گرفت قلب تاریخ هم لبانم را گرفت* دست در دستش شدیم با رنگ باد خیس ابری در کنار آرام گرفت* میدویدیم با دلی عاشق چو باد جاده ی عشق بی انتها پایان گرفت....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستانت ارامشم میدهد عشقم...حتی اگر عالم و آدم پشت سرم دنبال گرفتن دستانت از دستانم باشند...سردی دستات شاید از گرمای وجود دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که " بدانی " حتی یک بار در عمرش به خاطر تو " بغض " هم نکرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****دلم یک شب آرام می خواهد!! با اهنگی رمانتیک؛ چند تا شمع؛ ویک عالمه...تو....