بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شنیدمت که نظر می کنی به حالِ ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم هر انسانی یکبار به دنیا می آید و یکبار هم از دنیا می رود ولی من از آن روز که عاشقت شدم روزی هزار بار از دنیا میروم وهزار بار به دنیا می آیم تا تو را فقط یکبارببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ! گاهي در انتهای خارهای يک کاکتوس ، به غنچه‌اي مي رسی که زندگيت را روشن مي‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان! معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند فقط "من" می دانم "تو" چقدر زیبایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها شبیه نخ تسبیح می مانند ، به نسبت دانه ها کمتر خودنمایی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند ..! خدایا کاش نخ هیچ تسبیحی پاره نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد  بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان!به من اموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق وزیدن ضمانت تنها نشدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن باز کرد..... بوی رفتن را احساس کردم !!!!!!!!! و من چه کودکانه فکر می کردم........ با آدامس نعنایی...... می شود سرنوشت را تغییر داد!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند انسانها میمیرند ولی صداها می مانند ولی خدایا این عادلانه نیست  صدای او که به دروغ می گفت دوستت دارم هم باقی بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود، به کدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟! کدام لحظه ناياب را انديشه مي کرديم؟! و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟! آري! بيگمان پيش از اينها مرده بوديم، اگر عشق نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر چقدر هم که دور باشی... نزدیکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارت بی گل و بلبل نباشد / نگاهت خالی از سنبل نباشد به گلزار محبت تا قیامت / خودت گل باش و عمرت گل نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــن یــه روایــت مـشــهــور داریــم کـه مـیــگـه... دخُــدر چـشــم ابــرو مـشـکــی گُـلــی هـسـت از گـُـل هــای بــهـشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق معنایش پَرش با بالِ اوست / یک جهش در سایه ی اقبال اوست عشق معنایش ندیدن خویش را / هرچه من دارم تمامش مال اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرزوی اینکه هرکسی به عشقش بزسه ولی عشقش به هر کسی نرسه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شنیدمت که نظر می کنی به حالِ ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم هر انسانی یکبار به دنیا می آید و یکبار هم از دنیا می رود ولی من از آن روز که عاشقت شدم روزی هزار بار از دنیا میروم وهزار بار به دنیا می آیم تا تو را فقط یکبارببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ! گاهي در انتهای خارهای يک کاکتوس ، به غنچه‌اي مي رسی که زندگيت را روشن مي‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان! معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند فقط "من" می دانم "تو" چقدر زیبایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها شبیه نخ تسبیح می مانند ، به نسبت دانه ها کمتر خودنمایی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند ..! خدایا کاش نخ هیچ تسبیحی پاره نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد  بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان!به من اموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق وزیدن ضمانت تنها نشدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن باز کرد..... بوی رفتن را احساس کردم !!!!!!!!! و من چه کودکانه فکر می کردم........ با آدامس نعنایی...... می شود سرنوشت را تغییر داد!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند انسانها میمیرند ولی صداها می مانند ولی خدایا این عادلانه نیست  صدای او که به دروغ می گفت دوستت دارم هم باقی بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود، به کدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟! کدام لحظه ناياب را انديشه مي کرديم؟! و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟! آري! بيگمان پيش از اينها مرده بوديم، اگر عشق نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر چقدر هم که دور باشی... نزدیکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارت بی گل و بلبل نباشد / نگاهت خالی از سنبل نباشد به گلزار محبت تا قیامت / خودت گل باش و عمرت گل نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــن یــه روایــت مـشــهــور داریــم کـه مـیــگـه... دخُــدر چـشــم ابــرو مـشـکــی گُـلــی هـسـت از گـُـل هــای بــهـشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق معنایش پَرش با بالِ اوست / یک جهش در سایه ی اقبال اوست عشق معنایش ندیدن خویش را / هرچه من دارم تمامش مال اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرزوی اینکه هرکسی به عشقش بزسه ولی عشقش به هر کسی نرسه.....