بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه  نخواهم با تو همقدم باشم...!! میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم،  میخواهم ردپایت را هیچ زمینی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسیر باد بمان.. تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پراز بیهودگی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنها که... دندان عقلشان را کشیده اند ! گاهی که به اطرافم فکر می کنم... فکم تیر می کشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای اشک و آهم داده این عشق...دل دور از گناهم داده این عشق دو چشمونت یه شب آتش به جون زد...خیال کردم پناهم داده این عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم”خوابم می آید” می گویم”یارم می آید” وعده ی ما همان”رویای همیشگی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونــقـد مــیـخــامـت ... هــمـه بــاهـات بـَد شـن ... بـــا حـسـرت هـر روز از کـنـار مـــا رد شــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعـر ... ، ردیــف و قــافیـه نــمی خــواهــد ! بـــوی ِ آغـوش ِ تـــو ..، هـــر دیـــوانــه ای را شـــاعـــر مـی کــند . . . !!! زینبم بوی اغوش تو بهترین بویی است که به مشامم میرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت مهربونیت مترسکی میشم تا هیچ وقت غم وغصه دوروبرت پیدا نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نمیتونم براش اندازه ای تعیین کنم تنها این را میدانم تمام دقیقه و ثانیه ها  توی قلبم طپش دوست داشتن تورو احساس میکنم. همین و بس !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد
و گرنه سگ های محله بیخودی پارس نمی کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم هر کس به جز تو رو انکار می کنم من عاشق توام اقرار می کنم◄خـــــــــــدا►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میخواهد وانمود کند که شما را دوست ندارد واقعا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میتوان زندگی کرد ولی بی نفس هرگز همه عالم چشم من، ولی تو نفس من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسانها ستاره ها را دوست دارند... چه موجودات عجیبی!!! این همه گریه را به چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه  نخواهم با تو همقدم باشم...!! میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم،  میخواهم ردپایت را هیچ زمینی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسیر باد بمان.. تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پراز بیهودگی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنها که... دندان عقلشان را کشیده اند ! گاهی که به اطرافم فکر می کنم... فکم تیر می کشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای اشک و آهم داده این عشق...دل دور از گناهم داده این عشق دو چشمونت یه شب آتش به جون زد...خیال کردم پناهم داده این عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم”خوابم می آید” می گویم”یارم می آید” وعده ی ما همان”رویای همیشگی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونــقـد مــیـخــامـت ... هــمـه بــاهـات بـَد شـن ... بـــا حـسـرت هـر روز از کـنـار مـــا رد شــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعـر ... ، ردیــف و قــافیـه نــمی خــواهــد ! بـــوی ِ آغـوش ِ تـــو ..، هـــر دیـــوانــه ای را شـــاعـــر مـی کــند . . . !!! زینبم بوی اغوش تو بهترین بویی است که به مشامم میرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت مهربونیت مترسکی میشم تا هیچ وقت غم وغصه دوروبرت پیدا نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نمیتونم براش اندازه ای تعیین کنم تنها این را میدانم تمام دقیقه و ثانیه ها  توی قلبم طپش دوست داشتن تورو احساس میکنم. همین و بس !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد
و گرنه سگ های محله بیخودی پارس نمی کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم هر کس به جز تو رو انکار می کنم من عاشق توام اقرار می کنم◄خـــــــــــدا►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میخواهد وانمود کند که شما را دوست ندارد واقعا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میتوان زندگی کرد ولی بی نفس هرگز همه عالم چشم من، ولی تو نفس من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسانها ستاره ها را دوست دارند... چه موجودات عجیبی!!! این همه گریه را به چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !