بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس يعنے دھان من وقتے زبانم روے "اسم تو" قفل ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم عشق من . . . . . چون فقط " تو " میتونی جهنم رو برام بهشت کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سر کلاس املا دوستت دارم را اشتباه می نوشتم تا معلم مرا جریمه کند که من  در یک ورق سفید صدبار بنویسم که دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــر بـخواهــم عشــق را معـنــا کنــم ... مـن فقــط بــا نــام تـــو لــب وا کنــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل ک نه ، در"جانی" درجان منی و در"دلم" میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ی صبح پاشی و اس ام اس صبح بخیرشو نبینی یعنی یجای کار میلنگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی ؛ شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه ! چه زن باشه ، چه مرد..... چه آشنا ، چه غریبه ! چه خانوادت ؛ چه دوستت ! کاش آدما اینو بفهمن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حـــالت عـــــــشــــــــق... دخــــــــــــــتری که عـــاشـقـش بودم... عاشــق بهـترین دوســتم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن... من زمان خوشیات باهات نبودم چون با من بودی خوش بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر عشقت را در پاکترین نقطه قلبم کاشتم  و آنـرا با چشمه صداقت آبیاری کردم  و از خورشید صفا بر آن تاباندم تا خوب رشد کند  با خود عهد بستم مانند چشمانم دوستت بدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ ، محبت میکنی ولی سرد ، مگر چه اجباری ست دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا واسه خودم هیچ چی نمیخوام دیگه ... فقط به خدایی ات قسم  به داد بچه های مظلوم فلسطین برس .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوب ها بیشتر میترسم...!  آخر..!  یک روز تو خوب من بودی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نمی کشد مرا خدای چشمهای تو*مثال دود گشتم برای چشمهای تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که باهم باشد یعنی... گور پدر ف--ا--ص--ل--ه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق یعنــــی طــــوری نگاش کنـــــی... ...انـــــگار آدم قحـــــــطه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس يعنے دھان من وقتے زبانم روے "اسم تو" قفل ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم عشق من . . . . . چون فقط " تو " میتونی جهنم رو برام بهشت کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سر کلاس املا دوستت دارم را اشتباه می نوشتم تا معلم مرا جریمه کند که من  در یک ورق سفید صدبار بنویسم که دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــر بـخواهــم عشــق را معـنــا کنــم ... مـن فقــط بــا نــام تـــو لــب وا کنــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل ک نه ، در"جانی" درجان منی و در"دلم" میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ی صبح پاشی و اس ام اس صبح بخیرشو نبینی یعنی یجای کار میلنگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی ؛ شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه ! چه زن باشه ، چه مرد..... چه آشنا ، چه غریبه ! چه خانوادت ؛ چه دوستت ! کاش آدما اینو بفهمن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حـــالت عـــــــشــــــــق... دخــــــــــــــتری که عـــاشـقـش بودم... عاشــق بهـترین دوســتم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن... من زمان خوشیات باهات نبودم چون با من بودی خوش بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر عشقت را در پاکترین نقطه قلبم کاشتم  و آنـرا با چشمه صداقت آبیاری کردم  و از خورشید صفا بر آن تاباندم تا خوب رشد کند  با خود عهد بستم مانند چشمانم دوستت بدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ ، محبت میکنی ولی سرد ، مگر چه اجباری ست دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا واسه خودم هیچ چی نمیخوام دیگه ... فقط به خدایی ات قسم  به داد بچه های مظلوم فلسطین برس .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوب ها بیشتر میترسم...!  آخر..!  یک روز تو خوب من بودی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نمی کشد مرا خدای چشمهای تو*مثال دود گشتم برای چشمهای تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که باهم باشد یعنی... گور پدر ف--ا--ص--ل--ه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق یعنــــی طــــوری نگاش کنـــــی... ...انـــــگار آدم قحـــــــطه!