بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا، یک صبح سرد... یک چای داغ... و یک صبح بخیر"تو"... برایم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به نامزدش گفت:بدان بار دومی که جلوی یک زن دیگر زانو بزنم وقتی است که بند کفش دخترمان را ببندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . بدون وجودش شهر نفستو بگیره، بدون وجودش حتی نتونی یه خاطره هم بسازی، بدون وجودش پای ثانیه های ساعت خونه لنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . دیوونه وار دیوونه ی دیوونه بازیهاش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن سادس و باور کردنش سخته تو ساده ای و من سخت دوست دارم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ی ابر آسمون تو برکه ی زمین بوده  تا عاشق زمین نشی که آسمونی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ,  ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ! ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ، برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ,  ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم باز گویم که عیان است، چه حاجت به بیانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هواي برفي يا نم نم باران جاده شمال يا مثل آن بغلي که عاشقت است و تنهايت نمي گذارد و يا مثل برگشتن آدمي که سالهاي سال منتظر آمدنش بودي ،آي مي چسبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی دوست داشتن رو وقتی فهمیدم که دونستم همون قدر که من دوسش دارم اونم دوسم داره. همون قدر که من بهش اعتماد دارم اونم بهم اعتماد داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که گریم نمیگیره حسرت اشکای دیروزو میخورم، خیلی وقته بغضم پاره شده ولی افسوس که چشمه اشکم خشک شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضبط ميکنــم تمــام حــرف هــايــت را نــَ بــراي روزهاي بي تـو بـودن صدايتـــ انقدر ارامــم ميکـند کــِ يـادم ميـرود بايـد نفس بکشــم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانــت را  کــه به مــن می دهـــی نبـض دل تــو در دلــم می ریـزد  ضربان قلــب تـو تــند می زند ضربان قلــب مـــن  بــه احتـرام ضربـان قلـب تـو کنـد می شــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی اونقد دوسش داشته باشی که نتونی بگی چقدر و جمله ای پیدا نکنی که توصیفش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عـــاشــقــ مــردیــ ام کــه بــوی مـــردانگـــیــ اش غــرور زنـــانـه ام را دیــــــوانه میــــکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ما فرقی نداره که چقد فاصله داریم هرجای دنیا که باشیم واسه هم پر در میاریم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا، یک صبح سرد... یک چای داغ... و یک صبح بخیر"تو"... برایم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به نامزدش گفت:بدان بار دومی که جلوی یک زن دیگر زانو بزنم وقتی است که بند کفش دخترمان را ببندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . بدون وجودش شهر نفستو بگیره، بدون وجودش حتی نتونی یه خاطره هم بسازی، بدون وجودش پای ثانیه های ساعت خونه لنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . دیوونه وار دیوونه ی دیوونه بازیهاش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن سادس و باور کردنش سخته تو ساده ای و من سخت دوست دارم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ی ابر آسمون تو برکه ی زمین بوده  تا عاشق زمین نشی که آسمونی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ,  ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ! ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ، برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ,  ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم باز گویم که عیان است، چه حاجت به بیانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هواي برفي يا نم نم باران جاده شمال يا مثل آن بغلي که عاشقت است و تنهايت نمي گذارد و يا مثل برگشتن آدمي که سالهاي سال منتظر آمدنش بودي ،آي مي چسبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی دوست داشتن رو وقتی فهمیدم که دونستم همون قدر که من دوسش دارم اونم دوسم داره. همون قدر که من بهش اعتماد دارم اونم بهم اعتماد داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که گریم نمیگیره حسرت اشکای دیروزو میخورم، خیلی وقته بغضم پاره شده ولی افسوس که چشمه اشکم خشک شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضبط ميکنــم تمــام حــرف هــايــت را نــَ بــراي روزهاي بي تـو بـودن صدايتـــ انقدر ارامــم ميکـند کــِ يـادم ميـرود بايـد نفس بکشــم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانــت را  کــه به مــن می دهـــی نبـض دل تــو در دلــم می ریـزد  ضربان قلــب تـو تــند می زند ضربان قلــب مـــن  بــه احتـرام ضربـان قلـب تـو کنـد می شــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی اونقد دوسش داشته باشی که نتونی بگی چقدر و جمله ای پیدا نکنی که توصیفش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عـــاشــقــ مــردیــ ام کــه بــوی مـــردانگـــیــ اش غــرور زنـــانـه ام را دیــــــوانه میــــکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ما فرقی نداره که چقد فاصله داریم هرجای دنیا که باشیم واسه هم پر در میاریم...